Search
Close this search box.

Pracovník Charity Vsetín získal významné ocenění od ministerstva sociálních věcí

Dne 20. března pořádalo ministerstvo mezinárodní konferenci u příležitosti Světového dne sociální práce na téma Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce. Na této konferenci bylo poprvé v historii předáno ocenění sociálním pracovníkům „Gratias“, mezi kterými byl i Miroslav Kadlubiec z Charity Vsetín.

Každé třetí úterý v měsíci březnu, již od roku 1983, je Mezinárodní federací sociálních pracovníků společně s OSN, Mezinárodní asociací škol sociální práce a Mezinárodní radou pro sociální práci vyhlašován Světový den sociální práce. Ministerstvo se k tomuto dni již několikátý rok hlásí pořádáním konference určené sociálním pracovníkům. V letošním roce bylo její součástí v historii ministerstva první předání ocenění „Gratias“ určené sociálním pracovníkům působícím v praxi.

Náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky Mgr. Jana Hanzlíková informaci doplnila: „Sociální práce je pro jednotlivce, rodiny i komunity velmi přínosná, a přesto tak společností nedoceněná profese. Je důležité, abychom veřejnosti dali informaci o její přínosnosti a možnostech podpory a pomoci, kterou může sociální práce nabídnout, a současně naše aktivity směřují k samotným sociálním pracovníkům, abychom jim dali najevo, že si jejich práce vážíme, čímž doufám také oslovíme potencionální studenty sociální práce“:

Ocenění ministerstva s názvem „Gratias“ v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní nelehkou práci a snahu mírnit dopady a řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů. Ocenění je udělováno ve čtyřech kategoriích, jelikož výkon sociální práce je realizován v různých resortech a oblastech. Ocenění je tak možné získat v kategorii veřejná správa, sociální služby, zdravotnických zařízení a vězeňství, školy a školská zařízení. V letošním roce odborná komise rozhodla, že ocenění bude uděleno pouze v kategoriích veřejná správa a sociální služby. Ze získaných nominací byli k ocenění odbornou komisí vybráni a ocenění převzali Mgr. Dagmar Kubičíková a Bc. Marcela Kutláková v kategorii veřejná správa a Pavlína Vildová, DiS. a Mgr. Miroslav Kadlubiec v kategorii sociální služby.

„Jsem velmi potěšena, že jsem mohla toto historicky první ocenění ministerstva předat a setkat se s oceněnými osobně a poděkovat jim za jejich trpělivost, píli a oddanost profesi sociální práce.“ doplnila náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky Mgr. Jana Hanzlíková.

Odborná konference je za námi a již nyní začínáme připravovat její realizaci v příštím roce, kdy bude sociální práce v České republice slavit sto let. Světový den sociální práce byl v letošním roce podpořen také vysíláním radiových a televizních spotů. Realizace všech těchto aktivit je možná díky projektu ministerstva s názvem Systémová podpora profesionálního výkonu II, který je zaměřen na profesionalizaci sociální práce v České republice a podporu pozitivní mediální podpory výkonu sociální práce.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient