Chcete dotaci na poničený dům tornádem? Deset let ho pak nesmíte prodat!

Výsměch zodpovědným. Tak nazývají lidé z poničené jižní Moravy tzv. vládní pomoc, příznačně nazvanou Živel. A jak se zdá, podmínky skutečně vznikaly dost “živelně”. Politici hned na místě během svých spanilých jízd do postižených oblastí tornádem sice slibovali, ale jak už to v Česku bývá, slibem nezarmoutíš. Podle platných podmínek bude případná pomoc od státu často brutálně krácena.

S menší částkou mohou automaticky počítat ti zodpovědnější, kteří si zaplatili pojistky. Částku, kterou dostanou od pojišťoven, jim stát od pomoci odečte. Paradoxně tak dostanou víc ti, kteří se proti případné pohromě nijak nechránili a své nemovitosti nepojistili. Státní pomoc bude zkrácena i o peníze, které se vybrali v mnoha charitativních sbírkách. Lidé se tak vlastně neskládali na postižené, ale spořili tím peníze, jež by jinak zaplatil stát. V podstatě tak lidé státu půjčili, resp. dali na to, aby se mohli svou “pomocí” později chlubit politici vládních stran.

I samotné podmínky programu Živel jsou diskutabilní a často pro příjemce splnitelné. Například podmínka, aby bylo čerpání podpory zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, se může ukázat docela problematickou, zvláště když bude třeba na případné nové obydlí nechat vypracovat nový projekt, získat stavební povolení a podobně. Připomeňme si, že doba získání všech potřebných povolení ke stavbě třeba jen v Brně přesahuje právě zmíněný jeden rok. Všímá si toho i report světové banky, který hovoří o průměrných 246 dnech.

Poškozené překvapuje i další podmínka, a to že lidé, kteří od státu podporu dostanou, nesmí převést vlastnické právo k obydlí nebo k novému obydlí, na které byla poskytnuta podpora, na jinou osobu po dobu 10 let od poskytnutí dotace.

Foto: Jaroslava Seckarova – https://twitter.com/JaroslavaSeckar

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz