Search
Close this search box.

Vedení Městské policie v Jablonci představilo zprávu o činnosti v roce 2017

Zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2017 přednesl zastupitelům její ředitel Luboš Raisner. Ze zprávy vyplývá, že počet trestných činů zůstává zhruba na stejné úrovni jako v roce 2016, nárůst je pouhých 18 případů (2%). V roce 2015 zaznamenaly policejní statistiky o více než 250 případů více. Nejčastějším trestným činem v Jablonci v minulém roce byly krádeže z automobilů a vloupání.

V roce 2017 došlo na území Jablonce k 335 dopravním nehodám, což je o 56 nehod více než v roce 2016. Příčinou dopravní nehody bylo v 209 případech nesprávný způsob jízdy. 91,5 % případů nehod bylo zaviněno řidičem. Chodci zavinili 1,8 % nehod. Dobrou zprávou je, že účastníkem žádné z nehod nebylo dítě. Mezi úseky s největší dopravní nehodovostí v roce 2017 patřila ulice Liberecká, Budovatelů, 5. května, Palackého a Rýnovická.

Strážníci dopravní a hlídkové služby řešili v průběhu loňského roku 6990 přestupků. „V oblasti přestupkové činnosti zaznamenáváme nárůst o 1200,“ konstatuje ředitel MP Luboš Raisner a dodává, že k nejvyššímu nárůstu přestupků došlo na úseku dopravy. „K takto výraznému navýšení počtu odhalených přestupků přispělo naše dopravně bezpečnostní opatření provedené v okolí budovaného obchodního centra CENTRAL v období leden až březen 2017, kdy bylo odhaleno 435 přestupků na úseku dopravy,“ vysvětluje Raisner.

Domluvou či napomenutím řeší strážníci až 25% přestupků. Strážníci jsou vedle vysílaček vybaveni také osobními digitálními kamerami a informačním systémem MP Manager, který umožňuje veškeré události, přestupky či jiné správní delikty a trestné činy lokalizovat dle GPS polohy do mapových podkladů.

Kromě další činnosti je úkolem městské policie i zabezpečování ranního dohledu nad bezpečností silničního provozu v blízkosti školských zařízení, dále se podílí ve spolupráci s Policií ČR na zabezpečení veřejného pořádku při různých sportovních a kulturních akcích. V roce 2017 vedení města, na základě podnětů občanů, kteří se necítili bezpečně, rozhodlo o zajištění zvýšené hlídkové činnosti na Dolním náměstí v odpoledních a večerních hodinách. Strážníci od 1. května do 30. září prováděli zvýšený dohled nad dodržování veřejného pořádku v pracovních dnech v době od 16 hod. do 22 hodin.

Významným pomocníkem nejen pro městskou policii, ale i pro Policii ČR, záchrannou službu, hasiče a odd. krizového řízení magistrátu je městský kamerový a dohlížecí systém, který má 32 kamerových bodů s celkem 46 kamerami. „Výborně se nám osvědčily mobilní kamery. V průběhu roku byly postupně přemisťovány k vybraným stanovištím tříděného odpadu a díky práci s nimi se nám a kolegům z odd. správy veřejné zeleně dařilo postihovat viníky neoprávněného nakládání s odpady,“ říká ředitel Raisner.

Městská policie se věnuje také prevenci kriminality a pořádá přednášky na různá témata pro mateřské, základní i střední školy, seniory a další subjekty. Dětské dopravní hřiště, na němž během školního roku dochází převážně k výuce dopravní výchovy pro žáky 3. a 4. tříd základních škol, také spravuje městská policie. O prázdninách jablonecké dopravní hřiště doplňuje pestrou nabídku letních aktivit. V roce 2017 jej navštívilo 6 616 dětí. V roce 2017 jablonecká městská policie byla pořadatelem dvoudenního Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy a Jablonec reprezentovala také na bezpečnostním veletrhu IDET 2017 v Brně.

Celkový stav zaměstnanců Městské policie Jablonec nad Nisou k 31. 12. 2017 byl 51 osob, z toho 49 strážníků s osvědčením Ministerstva vnitra a 2 civilních zaměstnanců, z nichž jeden je asistent prevence. V současné době je vyhlášeno opakované výběrové řízení na obsazení volné pozice strážníka.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient