Plzeň přispěje na obnovu kaple sv. Jana Nepomuckého

Zastupitelé města Plzně schválili poskytnutí dotace 50 tisíc korun Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče, základní škole a školní jídelně na nezbytné obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého v zahradě ústavu na Karlovarské 67.

„V zahradě bývalé vily, ve které dnes sídlí dětský diagnostický ústav, byla ve druhé polovině 19. století postavena v klasicistním slohu oboustranná výklenková kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kaple je výjimečná svým dvojitým stavebním provedením, které je obrácené ve formě výklenku se sochou světce na straně do uličního prostoru a soukromé kaple ve formě antikizujícího glorietu na sloupech na straně obrácené do zahrady,“ přiblížil kapli primátor Martin Baxa a dodal: „V současné době je kaple ve velmi nevhodném stavu po vandalském poškození, kdy došlo ke zcizení části střechy a v důsledku podmáčení.“

„V roce 2018 dojde k provedení nezbytných prací, které spočívají v obnově střechy, fasád a provedení terénních úprav a odvodnění. Obnova uměleckých a řemeslných zdobných součástí kaple bude provedena v navazující samostatné etapě, představující restaurování vlastní sochy a prvků z umělého kamene. Po dobu nezbytných oprav bude socha odborně sejmuta,“ popsal postup opravy Petr Bukovský z magistrátního odboru památkové péče. V roce 2018 jsou náklady na obnovu vyčísleny na 153 tisíc korun.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient