Vyklizení skládky Lištice se odkládá. Rozhodl o tom Nejvyšší soud

O vyklizení cca 1600 metrů čtverečních zmíněných pozemků rozhodl Okresní soud v Berouně dne 19. 12. 2014 a tuto část rozsudku potvrdil Krajský soud v Praze dne 28. 6. 2016. Město Beroun tak do dvou let od obdržení rozsudku mělo uvedené pozemky vyklidit. Proti tomu podalo v zastoupení právního zástupce Jaroslava Tenkráta dovolání a v červnu letošního roku navrhlo Nejvyššímu soudu ČR odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud ČR shledal, že jsou splněny předpoklady pro odložení vyklizení části skládky Lištice a rozhodl, že vyklizení částí pozemků se odkládá do doby nabytí právní moci rozhodnutí o dovolání podané městem Beroun.

Město Beroun se po celé dva roky od vynesení rozsudku Krajským soudem v Praze snažilo vyřešit všechny legislativní kroky pro vyklizení skládky. Bohužel tyto kroky a realizaci vyklizení nebylo možné do stanovené dvouleté lhůty stihnout. I podle závěrů EIA je nutné ještě dopracovat některé body, které jsou nezbytně nutné pro vydání územní rozhodnutí na vyklizení části skládky. „Město Beroun bude po dohodě se svým právním zástupcem konzultovat další postup tak, abychom se ve všech bodech chovali jako řádný hospodář a i nadále vynakládali pouze nezbytně nutné prostředky,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient