Pátá etapa regenerace pro jičínské sídliště Husova se již připravuje

Město Jičín se připravuje na 5. etapu regenerace sídliště Husova. Cena díla je v projektové dokumentaci odhadnuta zhruba na 13,9 milionu Kč. Městu se podařilo na akci získat dotaci ve výši 6 milionů Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení v rámci Programu Regenerace sídlišť. Pátá etapa se týká ploch sídliště a je velmi rozsáhlá.

Jde totiž napříč celým areálem sídliště. Jsou navrženy úpravy spočívající ve výstavbě a rekonstrukci komunikací pro pěší i motorová vozidla, dále ve výstavbě zpevněných ploch a úpravě veřejných prostranství. Vzniknou zde nová parkovací místa, budou umístěny prvky pro zklidnění dopravy, bude vysazena a revitalizována zeleň, zřízena a zrekonstruována kontejnerová stání, veřejná osvětlení a také umístěn nový mobiliář. Vzhledem k rozsahu lze jen těžko vyjmenovat všechny lokality, jichž se regenerace týká, práce se však nejvíce budou koncentrovat na plochu „u boku“ budovy samoobsluhy Billa, čili na prostor u ulic Husova a Vrchlického, a také na náměstí V. Čtvrtka až k ulici U Stadionu.

Realizace začne během roku 2019. Vyplývá to mimo jiné z podmínek dotace, jež praví, že práce musí být zahájeny do šesti měsíců od uzavření dotační smlouvy a že do 2 let musí být akce dokončena. Jičín proto vypíše veřejnou soutěž, aby získal dodavatele prací.

Schválení dotace je pro Jičín velkým úspěchem, neboť převis žadatelů byl značný. V rámci Programu Regenerace sídlišť uspělo 18 žádostí, podáno jich však v rámci celé České republiky bylo 69. Poskytovatel zveřejnil seznam schválených žádostí dne 26. listopadu. Rada města Jičína o dva dny později pověřila odbor investiční výstavby přípravou zakázky. Zastupitelstvo ještě bude rozhodovat o financování celé akce.

„Ze schválení dotace pro Jičín mám velkou radost, uvážíme-li, jak vysoký byl počet konkurujících žadatelů. Zlepšování životních podmínek na velkých jičínských sídlištích vidím jako důležitý úkol pro nadcházející volební období. Nyní rozhodně nemluvím pouze o sídlišti Husova, nýbrž také o sídlišti na Novém Městě, kde rovněž připravujeme významné akce, například Odpočinkovou zónu Cidlina,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Regenerace sídliště Husova je deseti-etapový dlouhodobý plán, který má zlepšit životní standard v dané lokalitě. Jeho autorem je Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. První etapa byla zrealizována před více než deseti lety a poslední, tedy čtvrtá etapa zhruba před dvěma roky. Protože v průběhu času se sídliště proměnilo a vyvstaly nové potřeby a požadavky, byla pátá etapa aktualizována firmou Projektservis s.r.o. Co se týká zbývajících etap šest až deset, město chce zpracovat harmonogram, kdy by mohly být zrealizovány. Uvažuje o tom, že některé etapy by mohly být sloučeny do většího celku.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.

Jak se rodí pamětní mince? Poodhalte tajemství ražby mincí

Mince provázejí lidstvo již více než dvě tisíciletí. Nástroje používané pro výrobu mincí se za tu dlouhou dobu sice výrazně proměnily, některé věci ale přetrvávají. Ať už jde o klasické oběživo či mince pamětní, stále se jedná o poměrně složitý proces, který v sobě snoubí uměleckou, řemeslnou i čistě technologickou stránku.