Labská stezka pro cyklisty má ještě rezervy

Krajský úřad v Pardubicích byl hostitelem konference Labská stezka 2018. Ta vede od pramenů Labe až do Hamburku a měří 1290 kilometrů po území České republiky a Německa. Z 80 procent ji tvoří samostatná cyklostezka, další úseky jsou ve výstavbě nebo naprojektovány. Labská stezka je oblíbený turistický produkt s nabídkami služeb pro cyklisty a také dalších výletů v okolí. Tématem konference byla česko-německá výměna zkušeností a rozvoj služeb na Labské stezce.

Konferenci pořádal Pardubický kraj spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, statutárním městem Pardubice a nadací Partnerství. „Pardubického kraje se týkají dva úseky této stezky, a to z Hradce Králové do Pardubic a z Pardubic přes Přelouč na hranice kraje, celkem je to 53 kilometrů. Nositeli projektů jsou sice dobrovolné svazky obcí Hradubická labská a Pardubická labská, ale Pardubický kraj každý rok finančně pomáhá s výkupy pozemků či hrazením projekčních prací. Stezka z Hradce Králové do Vysoké nad Labem bude kolaudována už v lednu 2019, a tak o sedm kilometrů rozšíří komfortní úseky na území Královéhradeckého kraje,“ řekl radní Pardubického kraje René Živný. Tato část Labské stezky byla financována z evropského programu ITI.

Pro účastníky konference připravili organizátoři na Pardubicku také cyklistický program. Společně se podívali na možnosti parkování kol u pardubického nádraží a na automatické sčítače cyklistů. Na kolech z půjčovny Českých drah vyjeli na prohlídku Pardubic a po části Labské stezky na Kunětickou horu.

Druhý den se mohli účastníci v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu seznámit s novinkami týkajícími se Labské stezky pro nadcházející sezónu. Nová vylepšená brožura na rok 2019 bude opět bezplatně k dispozici a bude obsahovat více kartografie. Novou podobu budou mít také webové stránky. Nyní je sjednocená struktura s německou verzí, jedná se o plnohodnotnou jazykovou mutaci http://www.labska-stezka.cz/.

„Přidanou hodnotou konference byly praktické a provozní zkušenosti poskytovatelů služeb na Labské stezce a jimi zprostředkovaná zpětná vazba zákazníků,“ uvedl René Živný a pokračoval: „Ukazuje se, že řada českých zařízení, i těch, která mají certifikát Cyklisté vítáni, nedosahuje potřebné úrovně služeb pro cyklisty, na které jsou turisté zvyklí z německé části Labské stezky. Rezervy jsou zejména v kapacitách úschoven kol a ve vybavení míst na jejich mytí a opravu.“

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz