Karlovarský kraj má novou koncepci cestovního ruchu

Největší potenciál Karlovarského kraje tkví v cestovním ruchu a lázeňství. Takové je poselství nové koncepce rozvoje cestovního ruchu a lázeňství pro období 2018 – 2023, kterou na svém jednání schválila Rada kraje. Jde o strategický dokument, jenž předpokládá, že cestovní ruch a lázeňství bude tvořit významnou část ekonomiky regionu a pomůže určit směr k jeho prosperitě.

​Cestovní ruch a navazující služby se už v současnosti podílí téměř 18 procenty na HDP Karlovarského kraje, přičemž v České republice je to okolo 5 procent podílu na HDP. V regionu je to klíčové odvětví, na svém území má kraj pětinu přírodních léčivých zdrojů a více než 50 procent lázeňské lůžkové kapacity v České republice. „Karlovarský kraj neměl od roku 2013 zpracovanou koncepci cestovního ruchu a lázeňství. Nyní jsme se ale rozhodli strategický dokument vytvořit a obrátil se s prosbou o spolupráci na odborníky v cestovním ruchu a lázeňství a na provozovatele služeb v těchto odvětvích. Nová koncepce je zpracovaná na období od roku 2018 do 2023 a je zacílená na efektivní využití potenciálu Karlovarského kraje za pomoci rozvoje destinačního managementu.“ uvedl krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

V následujících letech se tedy kraj zaměří v této oblasti mimo jiné na rozvoj destinačního managementu a na podporu infocenter. Tyto cíle začal naplňovat již v letošním roce a připravil změnu dotačního programu na podporu aktivit v cestovním ruchu. „Inspirovali jsme se v krajích, kde jsou již nyní vidět výsledky kvalitního destinačního managementu, a náš dotační program jsme zacílili na podporu této věci, ale také na podporu venkovské turistiky, inovačních projektů nebo certifikovaných turistických infocenter. V této aktivitě nám byla nápomocna krajská destinační agentura Živý kraj, která i přes své zatím krátké působení má velký podíl na zvyšování kvality marketingu Karlovarského kraje,“ upřesnil zastupitel.

Dokument se dále zaměřuje na lázeňství a balneologii, především na potřebu navázat na výzkum a vývoj, který byl ukončen v roce 1992. Karlovarský kraj plánuje založit veřejnou výzkumnou instituci s názvem Institut lázeňství a balneologie, jejímž úkolem bude zajistit dostatek dat z ověřování vlivů a účinků přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus ve 21. století. Tato data budou moci využívat poskytovatelé léčebné lázeňské péče a zvyšovat tím kvalitu svých služeb. Koncepce se ale zabývá také problémem dopravní dostupnosti regionu a zlepšením nabídky dalších aktivit pro návštěvníky kraje.

Zpracování koncepce je financováno s podporou Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Osmdesátistránkové dílo vyšlo na přibližně 170 tisíc korun. Zhotovitelem strategického dokumentu se stala společnost MindBridge Consulting, a. s., jež zvítězila ve výběrovém řízení.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.