Jihlavě se vrátí téměř 600 tisíc korun

(Aktualizováno před )

U Okresního soudu v Jihlavě padl další z rozsudků týkajících se sporu mezi statutárním městem Jihlavou a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Svazek na začátku října stáhl v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze dřívější žalobu vůči Jihlavě o více než 134 milionů korun. Okresní soud nyní řízení zastavil a v usnesení ze dne 22. října 2018 uložil svazku uhradit městu náklady řízení ve výši 594.594,- Kč. Rozhodl také o vrácení poměrné části soudního poplatku zpátky svazku. Poplatek zaplacený při podání žaloby bude pokrácen o 20% srážku, svazku bude vráceno 2.352.952,- Kč, státu zůstává 588.238,- Kč.

„SVAK nadále nesmyslně prohlubuje finanční ztrátu způsobenou svým členským obcím. Jenom touto žalobou tratil skoro 1,2 milionu korun, a když spočítáme všechny předchozí ztráty, dostáváme se již na číslo 38 milionů. Svým jednáním škodí jak Jihlavě, tak i svým členům. Právní postup města přináší své ovoce a zdravý rozum začíná vítězit,“ uvádí náměstek primátora Jaromír Kalina.

Rozhodnutí není pravomocné, lze očekávat, že se SVAK proti němu odvolá.

V listopadu bude Městský soud v Praze rozhodovat i o prvním nepeněžitém nároku statutárního města Jihlavy vůči svazku, a to o majetku s právem hospodaření.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz