Search
Close this search box.

Hořovickou nemocnici navštívila delegace z Gruzie

Hořovickou nemocnici navštívila v pondělí pětičlenná delegace gruzínského ministerstva zdravotnictví a dalších zdravotnických institucí této země. Zahraniční delegaci překvapil nejen vysoký standard hořovické nemocnice a nově zrekonstruované moderní prostory, ale i příjemné prostředí a profesionální personál.

Gruzínská delegace přiletěla do Prahy na pozvání České rozvojové agentury. Ta plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, mimo jiné i v oblasti zdravotnictví. Návštěva je součástí rozsáhlejšího projektu rozvoje dětské paliativní péče v Gruzii. „Před více než rokem jsem byla oslovena coby předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP přestaviteli Ministerstva zdravotnictví ČR a České rozvojové agentury ke spolupráci na projektu rozvoje dětské paliativní péče v Gruzii“, říká primářka Dětského oddělení nemocnice Hořovice MUDr. Mahulena Mojžíšová. „Následovala několikadenní návštěva v Gruzii, během které jsme společně zmapovali nejpalčivější problémy v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné děti a naplánovali další spolupráci, jejíž součástí je i nynější návštěva gruzínské vládní delegace v České republice“, dodává.

Pětice vedoucích gruzínských představitelů měla příležitost si prohlédnout Neonatologické oddělení včetně Jednotky intenzivní péče, dětské oddělení, jehož součástí jsou i lůžka pro děti s život limitujícím onemocněním a dětské oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP). Primářka dětského oddělení MUDr. Mahulena Mojžíšová s primářem OCHRIPu MUDr. Danielem Blažkem informovali gruzínskou delegaci o chodu a spolupráci obou oddělení v péči o děti s život limitujícími diagnózami, přístrojovém vybavení, a také o specifických problémech péče o takto nemocné děti a jejich rodiny.

Delegátky z Gruzie se živě zajímaly o režim fungování výše uvedených oddělení, financování takového druhu péče, nutné personální obsazení i kvalitu přístrojového vybavení a o léčebných postupech. Členky delegace během svého několikadenního pobytu v ČR navštívily Ministerstvo zdravotnictví, kde se seznámily se systémovými změnami, které probíhají v oblasti dětské paliativní péče v ČR. Dále měly možnost se seznámit i s prostředím dalších zdravotnických zařízení, včetně mobilních hospiců, které se péčí o nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny zabývají. Spolupráce mezi českou a gruzínskou stranou v oblasti rozvoje dětské paliativní péče bude i nadále pokračovat na vládní i odborné úrovni.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient