Den zdraví přitáhl do litomyšlské nemocnice mnoho lidí

(Aktualizováno před )

Letošní ročník Dne zdraví v Litomyšlské nemocnici, který se uskutečnil 14. 6. 2018, se těšil velkému zájmu návštěvníků. I přes chladnější počasí se uskutečnily desítky preventivních vyšetření a prohlídek oddělení.

Akce byla slavnostně zahájena před budovou monobloku v devět hodin. Návštěvníky i zaměstnance přivítali krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, starosta města Litomyšl Radomil Kašpar, místostarosta Josef Janeček a za Litomyšlskou nemocnici Zdenka Fenclová, náměstkyně léčebné péče, a Světlana Jeřábková, náměstkyně ošetřovatelské péče, za management Nemocnice Pardubického kraje Gabriela Medunová, manažerka ošetřovatelské péče. „Cílem Dne zdraví je ukázat naši nemocnici tak, jak funguje. Chceme občanům poskytnout možnost podívat se do prostor nemocnice a setkat se s naším personálem v době, kdy je netrápí zdravotní obtíže. Při této příležitosti mohou lépe poznat prostředí nemocnice, a když pak budou potřebovat naši pomoc, jdou do známého prostředí a třeba i s trochu menšími obavami,“ řekla Zdenka Fenclová. Krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr doplnil, že nejdůležitější je pečovat o své zdraví průběžně: „Každý z nás by si přál být v takové kondici, aby vyhledat pomoc lékařů vůbec nemusel. Ale je dobré vědět, že když už nás nějaké zdravotní potíže postihnou, tak se o nás postará kvalitní zdravotnický personál v našich nemocnicích.“

Návštěvníci si mohli prohlédnout ortopedické oddělení, kde se konala i výstava materiálů na ortopedické operace. Zájem o jejich zhlédnutí měli především pacienti před nebo po ortopedické operaci, kteří si mohli prohlédnout celou škálu materiálů využívaných při operaci kolene, ramene a kyčle. Další prohlídky probíhaly na gynekologickém, chirurgickém a rehabilitačním oddělení. Na neurologii se zaměřili na prevenci cévní mozkové příhody. Návštěvníkům promítali krátký edukativní film a předávali tištěné informační materiály. Anesteziologicko-resuscitační oddělení si připravilo prohlídku lůžka Multicare, které je velkým pomocníkem zdravotních sester při polohování pacientů. Zájemci si také mohli nechat změřit krevní tlak a prohlédnout si monitor na měření vitálních funkcí. U radiologie byl mimořádně vystaven mobilní RTG přístroj, který lze převést za pacientem, když jeho zdravotní stav nedovoluje přesun na radiologické oddělení.

Velký zájem slavila především preventivní vyšetření, která byla prováděna zdarma a bez objednání. Prohlídku pigmentových znamének v rámci prevence melanomu využilo 122 lidí. Měření nitroočního tlaku si nechalo provést 92 návštěvníků. Glykémii si dopoledne nechalo změřit 31 osob a více než 20 lidí si domů odneslo sadu na vyšetření krve ve stolici. Její vzorek pak mohou odevzdat a bezplatně nechat vyšetřit. Desítky návštěvníků si také nechali změřit hodnotu BMI, výsledek zhodnotila a popsala nutriční terapeutka, která poskytovala i informace o výživě při nemoci. Součástí programu byly i prohlídky nemocniční lékárny, informace o dárcovství krve a dobrovolnické službě. Pozvání na akci přijali i kolegové ze Zdravotnické záchranné služby, kteří zájemcům ukázali vnitřní prostor vozu a zodpovídali jejich dotazy. Před polednem zahráli pro radost všem saxofonisté ze Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz