Zlínský kraj seznámil poskytovatele sociálních služeb s důležitými informacemi ohledně jejich financování

(Aktualizováno před )

Setkání s poskytovateli sociálních služeb uspořádal v pátek 26. října Zlínský kraj v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně. Pozváni na něj byli všichni poskytovatelé, kteří působí ve Zlínském kraji, a také zástupci obcí s rozšířenou působností. Mimo jiné zde obdrželi důležité informace týkající se financování sociálních služeb v příštím roce.

„Poskytovatele sociálních služeb jsme informovali o všem podstatném, co souvisí s podáváním jejich žádostí o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje na příští rok. Získali tak od nás praktické rady a doporučení, jak správně vyplnit a podat svoji žádost. Měli také možnost ptát se na vše, co je v tomto ohledu zajímá, co potřebují objasnit, a to i ve věci vykazování či nastavení služby,” uvedla radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

V současnosti již běží lhůta pro podávání žádostí, a to až do 12. listopadu.Celkový finanční rámec podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji bude záviset na výši dotace, kterou kraj obdrží ze státního rozpočtu na základě podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. Zlínský kraj na ministerstvu zažádal o souhrnnou dotaci ve výši 1 163 056 000 korun.

Na setkání se hovořilo také o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro roky 2020-2022, konkrétně o tom, jak se mohou poskytovatelé sociálních služeb zapojit do jeho přípravy, či o změnách, které bude obsahovat oproti stávajícímu plánu. Dalšími tématy setkání byly transformace pobytových služeb, práce s aplikací KISSoS nebo dotační možnosti.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz