Search
Close this search box.

Základní škola v Bruntálu se zapojila do projektu PŘÍRODA

ZŠ Bruntál, Jesenická 10 je zapojena do spolupráce s ostravskou univerzitou v projektu PŘÍRodovědné Odborové Didaktiky A praktikující učitel, zkráceně PŘÍRODA.

Realizace projektu probíhá v oblastech zeměpisu, fyziky a přírodopisu. V rámci přírodopisu se naši deváťáci pod vedením Mgr. Heleny Daňková pustili do řešení pracovních listů, které byly zaměřeny na oblast antropologie (vědy o člověku).

Žáci během vyplňování úkolů museli prokázat širokou škálu znalostí zaměřenou nejen na přírodopis, ale i cizí jazyky, matematiku a chemii. Blok aktivit byl završen badatelským dnem, kdy žáci během několika vyučovacích hodin prakticky prováděli somatometrii – měření „živého“ těla a osteometrii- měření lidských kostí. Po zjištění rozměrových parametrů kosti a následných výpočtů byli žáci schopni určit, jak vysoký byl člověk, kterému kost patřila, zda daná osoba byla mužského nebo ženského pohlaví. Tělesné rozměry, které si žáci sami na sobě naměřili, byli schopni porovnat pomocí tzv. percentilových grafů. Percentil je číslo, které říká, kolik (jaké procento) jedinců bude mít v populaci nižší hodnotu daného znaku. Percentilové grafy obsahují zpravidla několik křivek, každou pro jiný percentil. O tom, že si badatelský den žáci užili, svědčí jejich hodnocení.

Cyril Srubjan „Bavilo mě to, praktické měření obohatilo hodinu přírodopisu.“

Barbora Nedopilková „ Doporučila bych tento zábavný a naučný program i pro další ročníky.“

Monika Pavelková „Hodně nového jsem se dozvěděla.“

Mgr.Helena Daňková
ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient