Velkomeziříčští oslavili sto let republiky u pomníku padlým

(Aktualizováno před )

Sté výročí Československé republiky si Velkomeziříčští připomněli slavnostním odhalením obnoveného pomníku padlým v první světové válce a vysázením lípy v parčíku na Lipnici. Lidé vzdali čest památce těch, kteří položili své životy pro svobodu budoucích.

Neděle 28. října 2018, u pomníku naproti gymnáziu stojí čestná stráž vojáků historické jednotky i skauti, kolem davy lidí. Přišli oslavit 100 let republiky a uctít památku padlých.

Starosta města Josef Komínek přítomné na pietním místě přivítal. „Před sto lety zaznívaly poslední výstřely první světové války. Přišel konec rakousko-uherské monarchie a začátek nového samostatného státu. Po dvaceti letech budování demokratické Masarykovy a Benešovy první Československé republiky přišlo desetileté období ohraničené tragickými roky spojené číslovkou osm. Roky, které byly počátkem dvou totalitních režimů. Tato období přinesla mnoho obětí i z řad našich obyvatel,” řekl Josef Komínek a jmenoval dva občany Velkého Meziříčí, jejichž osudy byly spojeny s lety 1938 a 1948. Jedním byl bývalý ruský legionář, plukovník generálního štábu Jiří Jaroš, oběť nacistického režimu, a druhým předválečný místostarosta a poválečný předseda městského národního výboru ve Velkém Meziříčí Jakub Drápela, oběť komunistického režimu.

Eva Kočí Valová připomněla slova profesora Večeře, která pronesl při prvním odhalení nově vybudovaného pomníku 146 obětem války před pětaosmdesáti lety a jejichž platnost je nadčasová. „Nechť tato společná oslava padlých našich spoluobčanů položí základ k trvalé součinnosti náš všech. Jest nejvýše nutno, aby se národ náš vymanil v dnešních nejvíce vážných dobách z osobních, stavovských a stranicko-politických sporů, hádek, bojů a semkl se v nerozborný celek. Budoucnost našeho státu i jeho obyvatelstva je namnoze v nás samých a ve vědomí zodpovědnosti. Všichni lidé dobrého srdce a poctivé vůle, do řad! To semknutí bylo by největší odměnou za všecky oběti stavbě tohoto pomníku přinesené,” citovala Eva Kočí Valová. Závěrem přidala slova prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka: „Autoritou, která vede stát a společnost, je moc duchovní, ne doktrína, ne násilí, ne vůle, ale rozum a pravda.”

Při slavnostním podvečeru zazněl i proslov radního Kraje Vysočina Martina Hyského. Sborové písně a Masarykovu oblíbenou Ach, synku, synku zazpívala Harmonie. Epitaf Josefa Kainara přednesla Kateřina Karmazínová. Za znovu odhaleným pomníkem byla vysazena lípa jako symbol české státnosti, následovala čestná salva a na samý konec státní hymna.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz