Search
Close this search box.

Vedení nemocnice v Litomyšli představilo plán jejího rozvoje

V následujících letech má do rozvoje Litomyšlské nemocnice putovat přes 73 milionů korun. Tyto finance chce management Nemocnice Pardubického kraje a.s. (NPK) použít na pět projektů, které mají zdravotnickému zařízení umožnit budoucí rozvoj v souladu s požadavky moderní medicínské praxe.

Částka 73 milionů se týká pouze stavebních úprav a po započítání přístrojového vybavení se ještě zvýší. Vizi na společném jednání se zastupiteli města Litomyšle představili Tomáš Gottvald, generální ředitel NPK, a Vladimír Ninger, člen představenstva pro zdravotnický segment.

Ke schůzce došlo v úterý 27. února a jejím cílem bylo transparentně popsat plány vedení NPK s Litomyšlskou nemocnicí. „Nutné investice, rekonstrukce, ale i možné etapy zpracování jsme popsali ve strukturálním plánu rozvoje. Díky investicím s dlouhodobým efektem můžeme lépe uspořádat jednotlivá oddělení, koncentrovat akutní lůžkovou péči a návazné provozy do monobloku s centralizací intenzivní péče. Optimálně tím využijeme stávající areál a provoz bude lepší jak pro pacienty, tak pro personál. Navíc bude hospodárnější z ekonomického hlediska. Naším cílem je stabilizace nemocnice, nic nechceme rušit, dostupnost péče bude zachována,“ uvádí důvody pro změny generální ředitel NPK Tomáš Gottvald.

Prvním připravovaným projektem, jenž má od vedení nemocnice prioritu, je zmíněné sdružení intenzivní péče do jedné budovy monobloku. Při realizaci tohoto záměru má dojít k nástavbě sdružených oddělení ARO a JIP. Rovněž se počítá s rekonstrukcí lůžkového fondu a nutnými opravami rozvodů vody, střechy a obvodové zdi. Druhým plánem je vybudování centrálního příjmu. Třetí se týká rekonstrukce očního oddělení, pro které se má vybudovat vlastní operační sál. Čtvrtým krokem je centralizace laboratoří, posledním pak vybudování nového parkoviště. „Plán reflektuje udržitelný rozvoj Litomyšlské nemocnice a umožňuje racionálně využívat síly zdravotnického personálu, kterého po celé republice není dostatek,“ uvádí Vladimír Ninger. Záměr odsouhlasilo představenstvo NPK a v současné době se připravuje projektová dokumentace. Investici má financovat Pardubický kraj.

V následné debatě se zastupitelé ptali manažerů nemocnice na personální situaci, kdy v celé České republice chybí lékaři a zdravotní sestry. Ti jim potvrdili, že nedostatek trápí všechna zařízení NPK, nicméně počet úvazků u lékařů se ve srovnání se situací před pěti lety zlepšil. Stále však jsou oddělení, jako například neurologie, kde je celorepublikový nedostatek lékařů. Do budoucna se management NPK obává rovněž nedostatku sester kvůli malému zájmu mladých žen o toto povolání. Jedním z projednávaných témat se stalo i stěhování léčebny dlouhodobě nemocných z vily Klára do interny Litomyšlské nemocnice. Podle současných odhadů k němu dojde ještě v roce 2018. „Naše setkání hodnotím pozitivně a děkuji oběma pánům za diskuzi. Jedině otevřeným a transparentním jednáním se předejde fámám a mystifikacím, které nemocnici v důsledku škodí. Pro mě je důležité, že jsme slyšeli ujištění, že s naší nemocnicí počítají a chtějí do ní investovat nemalé finance. Je to dobrá zpráva pro Litomyšl a občany celé spádové oblasti. Vedení NPK s nedostatkem odborného personálu moc nepomůžeme, nicméně novým doktorům z naší nemocnice nabízíme pronájem obecních bytů, nedávno jsme takto vyšli vstříc dvěma lékařům z Ukrajiny,“ shrnuje výsledek jednání starosta Radomil Kašpar.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient