Stavba nové stálé expozice Horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově postoupila do další fáze

(Aktualizováno před )

První etapa stavby nové stálé expozice Horolezectví je téměř hotová.

Firma Termil s.r.o. provádí stavební práce od června roku 2017 a nyní dokončila veškeré nosné i nenosné stěny či předstěny. V letních měsících provedla rozvody vody a kanalizace, ústředního topení, plynu včetně plynových zářičů, které je možno při chladném počasí spustit a temperovat vnitřní teplotu. Vnitřní rozvody elektroinstalace jsou připraveny ve svazcích pro nástup koncových prvků interiéru, jako jsou kamery, data projektory, vizualizace ad.

Obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou zůstává i nadále schován za předstěnou, která zůstane po celou dobu dostavby interiéru. Jezdí už i výtah, ale jen je z provozních důvodů vypnutý.

V současné době se pracuje na propojení s objektem č. p. 72 (stávající městský úřad) a čp. 71 – expozice kamenářství. V sobotu 27. října osadili dělníci dveře do objektu č. p. 71 a došlo tak k propojení muzea a dvora. V interiéru tak stavbu před nástupem dodavatele interiéru čekají již pouze penetrační podmalby či kosmetické úpravy železobetonových konstrukcí. Finální malby a podlahové stěrky řemeslníci provedou po dokončení dílčích prací při realizaci interiéru expozice.

Vně budovy jsou hotové veškeré hliníkové výplně a pokračuje se na připravenosti pro dřevěný rošt pro nejnáročnější část zavěšené fasády. V současné době se montuje podkladní nosná konstrukce.

Na ní navazuje ocelová konstrukce vnější lávky, která je již vyrobena a bude osazena po dokončení dřevěného obkladu.

Současně probíhají i zemní práce na úpravách terénu a okolí budovy. Ve vnitřním dvoře probíhají zemní práce na vyrovnání terénu. Protože zde není možné použít těžkou jeřábovou techniku, jsou jednotlivé kroky pečlivě plánovány a jsou z hlediska času nejnáročnější. V atriu muzea dokončují zadláždění dvora. V průběhu září zde dokončili železobetonovou elevaci, na kterou navazují úpravy terénu pro položení štěrkových cest.

Dodavatel interiéru expozice firma M Plus Praha uzavřela s investorem, kterým je Liberecký kraj smlouvu minulý týden. V současné době probíhají jednání o součinnosti obou dodavatelů. Firma M plus převezme staveniště v lednu 2019. Do té doby bude pracovat na přípravě vnitřní vestavěné konstrukce mimo Turnov. „Podle sdělení JUDr. Soukupové, jednatelky firmy, přesto, že došlo při výběru dodavatele k časovému posunu, udělá M plus všechno proto, aby práce byly dokončeny v plánovaném termínu, tedy v červnu příštího roku,“ uvedla Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově.

V souvislosti s realizací nové stálé expozice Horolezectví turnovské muzeum současně stavebně upravuje navazující objekty v atriu muzea. Tyto práce jsou hrazeny z účelového příspěvku kraje a z investičního fondu MČR Turnov. Jedná se o demolici původního dřevěného pódia, opravu historické barokní konírny, dodláždění dvora a prodloužení elevace po provedené demolici. Původní barokní konírny jsou součástí areálu muzea, náleží k objektu čp. 70, bezprostředně sousedí s novostavbou budovy nové stálé expozice Horolezectví. Po provedené demolici pódia, které bylo stavebně navázáno na historický objekt koníren, se vyskytla nepředpokládaná skutečnost v podobě chybějícího základu v celé délce vybouraného zdiva, kterou nemohl projektant předpokládat. Tato skutečnost si vyžádala zemní práce s postupnou dobetonávku základového zdiva a další práce spojené s opravou soklu – jeho očištění, vyspárování a doplnění obkladem z pískovcových desek. Všechny tyto práce budou dokončeny do poloviny listopadu 2018.

Stavbu nové stálé expozice Horolezectví muzeum připravuje v rámci projektu Pro horolezce neexistují hranice.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz