Projekt na rekonstrukci jičínského divadla vypracuje firma MEPRO s.r.o

V pondělí 26. února 2018 se uskutečnilo slavnostní stvrzení smlouvy na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Masarykova divadla v Jičíně. Dokument podepsala firma MEPRO s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, a za objednatele město Jičín a TJ Sokol Jičín. Vysoutěžená cena je 2 286 000 Kč bez DPH.

V pondělí 26. února 2018 se uskutečnilo slavnostní stvrzení smlouvy na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Masarykova divadla v Jičíně. Dokument podepsala firma MEPRO s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, a za objednatele město Jičín a TJ Sokol Jičín. Vysoutěžená cena je 2 286 000 Kč bez DPH.

Zpracování projektu bude totiž tak trochu historickou rešerší. Jakákoliv stará fotografie Masarykova divadla napomůže snadnějšímu zmapování stavebního řešení této důležité jičínské budovy. Pokud nějaké obrázky máte, můžete je zaslat na e-mailovou adresu jires@mujicin.cz nebo se obrátit přímo na Městský úřad Jičín na Žižkově náměstí.

Zakázka se týká všech budov Masarykova divadla. Některé jsou ve vlastnictví TJ Sokol Jičín, respektive ve spoluvlastnictví, a proto ve smlouvě Sokol vystupuje po boku Jičína coby objednatel. Zakázka spočívá ve vypracování kompletní dokumentace. Vzhledem ke své komplexnosti je rozdělena na pět etap. V první etapě má dodavatel vypracovat základní studii rekonstrukce, včetně vyjádření památkářů; a lhůta je stanovena na 120 dnů od podpisu smlouvy. Ve druhé a třetí etapě má dodavatel zpracovat dokumentaci pro povolení stavby, včetně potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, a dokumentaci k provedení stavby včetně cenové soustavy prací, přičemž druhá etapa má být hotova do 180 dnů od dodání studie a u třetí etapy je tato lhůta dána na 180 dnů od rozhodnutí o povolení stavby. Ve čtvrté etapě bude mít firma za úkol vyřešit interiéry a vnitřní design, a to do 210 dnů od rozhodnutí o povolení stavby. A konečně, pátá etapa spočívá v autorském dozoru při samotných stavebních pracích. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje ani studie, náklady na vlastní rekonstrukci lze jen velmi matně odhadovat.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak