Search
Close this search box.

Plynaři připravují kácení stromů v Novém Boru, radnice požaduje náhradu

Řada stromů lemující ulici U Vodárny v novoborských Arnultovicích zmizí na přelomu roku. Vykácet je chtějí plynaři kvůli rekonstrukci potrubí. Mezi vytipovanými stromy je i čtveřice vzrostlých dubů, z nichž nejmohutnější má objem kmene 4 metry. To se nelíbí novoborské radnici a jedná s plynárenskou firmou o jejich náhradě.

Duby se nachází na území města, které však současně spadá do zvláště chráněného území CHKO Lužické hory. „Protože se jedná o kácení v ochranném pásmu zařízení plynárenské soustavy, nemáme zákonné zmocnění nijak tuto věc ani posoudit, ani rozhodnout. Podle §8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů postačuje takové kácení pouze oznámit nejméně 15 dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody, v tomto případě AOPK ČR, Správě CHKO Lužické hory, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí na novoborském městském úřadu Jitka Kopčáková.

Na konci října proběhlo místní šetření za účasti zástupců města, CHKO Lužické hory, firmy zajišťují kácení ArboEnergy s.r.o. a provozovatele plynárenského zařízení GridServices, s.r.o. „S ohledem na dimenzi stromů a jejich rozvinuté kořenové systémy, které by výkopové práce vážně poškodily s fatálními důsledky pro stromy, nelze přistoupit k jinému řešení než jejich pokácení,“ řekl Jaroslav Šreiber z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Lužické hory. Podle něj by kácení mělo proběhnout letos v prosinci, popřípadě v lednu 2019.

„Při šetření jsme vznesli požadavek na kompenzaci ekologické újmy za odstraněné stromy ve formě náhradní výsadby, o níž budeme se správci plynovodu dál jednat,“ zdůraznila Jitka Kopčáková.

S požadavkem na náhradní výsadbu se k městu podle Jaroslava Šreibera připojila i CHKO Lužické hory.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient