Nové zázemí nabídne místním spolkům Oáza Hodonín

Malou slavností s přípitkem i pohoštěním bylo pro Oázu Hodonín slavnostní dokončení bezbariérového nájezdu a hrubé stavby nově vznikajících správních budov. V sobotu 15. prosince proto pozvali do svého areálu nejen představitele města, ale zároveň další dárce, kteří přispěli na realizaci těchto staveb. Nechyběli však ani přátelé a podporovatelé Oázy.
Již čtvrt století slouží potřebným Středisko speciálních služeb pro zdravotně handicapované Oáza Hodonín. Během této doby vznikl areál, který se stal vyhledávaným centrem nejen pro zdravotně handicapované, ale i mnohé spolky a širokou veřejnost.

Významnou renovací prochází právě teď, kdy zde vznikají nové správní budovy, včetně bezbariérového nájezdu, a to i za přispění města Hodonína. „Dneska máme v areálu Oázy Hodonín takové malé vánoční zastavení. Podařilo se nám dokončit bezbariérový nájezd do nových správních budov, což je pro nás velmi významné a také jsme dobudovali hrubou stavbu,“ řekl předseda spolku Josef Černý. Jak poznamenal, již od 9. listopadu měli veřejnou sbírku, ve které se podařilo vybrat 109 000 na zastřešení nových budov. Největším darem pak byla padesátiprocentní dotace města Hodonína ve výši 450 000 Kč. Společně s Nadací ČEZ a Kontem Bariéry navíc město finančně podpořilo i vybudování bezbariérového nájezdu, a to částkou 31 700 Kč. „Mě osobně se tento projekt velice líbí, jsem rád, že ho město podpořilo, velice si vážím i ostatních firem a jednotlivců, kteří přispívají na rozvoj Oázy, protože takovéto místo komunitního setkávání má obrovský význam a smysl,“ podotkl starosta Libor Střecha.

Stavební práce v Oáze však zdaleka nekončí. „Potřebujeme uzavřít půdy, abychom tam mohli zhotovit sklady, protože tady máme uložené věci nejenom nás Oázáků, ale máme tady věci svazu důchodců, skautů, Raft klubu, takže všech, kteří tady s námi společně tento areál využívají,“ dodal Josef Černý. Poté bude nutné dovybavit zbytek budov, kde plánuje sdružení zřídit archív, prádelnu, sklad potravin, multifunkční místnost, kanceláře a klubovny pro jednotlivé spolky. Například skauti sem docházejí až čtyřikrát týdně. Plánů má přitom Josef Černý více než dost a jak sám říká, je to práce na několik dalších let.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient