Search
Close this search box.

Město Dubí hodnotilo uplynulý rok 2017

Středeční podvečer 14. února byl ve městě Dubí zadán hodnocení minulého roku, které se tradičně uskutečnilo ve společenském sále Tereziných lázní. Úvodní slovo patřilo panu starostovi, který přivítal všechny občany města, kteří k tomuto setkání přijali pozvání, stejně tak přivítal zahraniční hosty z partnerských měst ze sousedního Saska, a to pana Christopha Fröse, starostu Svazku obcí Bannewitz, jehož doprovázela paní Kerstin Ryssel, a pana Reinera Fischera, vedoucího kanceláře starosty města Altenberg.

Pak již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za klavírního doprovodu pana profesora Jana Valty z Konzervatoře Teplice přednesla píseň „Tam pod horami“, která je hymnou města Dubí.

Poté již představitelé města seznámili všechny přítomné se svými zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí, Městského kulturního zařízení, o výslednosti práce Městské policie informace předal její velitel, pan Tomáš Pykal.

Po této oficiální části následovala slavnostnější část celého večera, kdy hned v jejím úvodu starosta společně s místostarostou a tajemníkem poděkovali paní Kerstin Ryssel za její osobní přínos pro rozvoj spolupráce mezi Městem Dubí a Svazkem obcí Bannewitz.

Poděkování se dostalo rovněž panu Tomáši Pykalovi, paní Ivetě Ovčačíkové a panu Vladimíru Křížovi, kteří svůj profesní život spojili s prací u Městské policie Dubí, kde působí již 25 let, tedy od doby založení městské policie ve městě.

Poděkování směřovalo rovněž k vybraným občanům Dubí, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol, a to za práci, kterou pro město vykonávali či stále ještě vykonávají, stejně tak k sportovcům, a to za výbornou reprezentaci a za práci, které se ve volném čase věnují v jednotlivých sportovních oddílech a práci s dětmi a mládeží, stejné poděkování se dostalo i členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří se rovněž ve svém volném čase věnují práci s dětmi a mládeží. Oceněni byli rovněž žáci základních škol a základní umělecké školy za jejich výborný prospěch, reprezentaci nejen škol, ale rovněž celého města při nejrůznějších soutěžích či společensko-kulturních akcích.

Součástí slavností večera byly rovněž kulturní vstupy, které si pod vedením svých paní učitelek a paní ředitelky připravili děti Mateřské školy Cibuláček, jimž za jejich pěkná vystoupení patří poděkování.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient