Search
Close this search box.

Malý tok, velké starosti. Město zajistilo vyčistění jarošovského potoka

Jarošovský potok je drobný vodní tok ve správě Lesů ČR. Lesy ČR s.p. však neprovádí údržbu koryta na sídlišti Louky a to z toho důvodu, že se jedná o upravený tok – tedy stavbu a ze zákona je vlastník stavby povinen udržovat toto vodní dílo v řádném stavu. Není sice prokázáno, že úprava toku byla v minulosti provedena městem Uherské Hradiště, ale dá se předpokládat, že se tak stalo v rámci výstavby sídliště Louky.

Město každoročně zajišťuje sečení břehů Jarošovského potoka. V předchozích letech 2015 – 2016 bylo mimo sečení provedeno vyčištění sedimentační nádrže a propustku pod komunikací Za Humny a odtěžení sedimentů v úseku toku od křížení s ulicí Za Humny po mostek k MŠ Jarošov na sídlišti Louky.

V letošním roce město na tuto úpravu navázalo a zajistilo pokračování odtěžení zbylého úseku toku až po silnici II/497. Tyto práce zahrnují vysbírání odpadků z koryta, ořez nebo odstranění drobných náletových keřů a ořez větví dřevin zasahujících do koryta potoka, odtěžení cca 84 m3 sedimentu, jehož část bude uložena na březích toku a část odvezena na skládku. Zemina, která bude rozprostřena na břehu toku, bude poté vysvahována a oseta travním osivem.

„Jsme si vědomi, že velkým problémem tohoto drobného toku je zaústění odpadních vod z ulice Před Branou. Při minimálním průtoku vody v době bez srážek pak dochází k zahnívání vody v korytě a následným problémům se zápachem. Věříme, že v letošním roce bude zahájena stavba odkanalizování ulice Před Branou a následně by se Jarošovský potok mohl stát zajímavým prvkem tohoto sídliště,“ poznamenal k věci starosta města Stanislav Blaha.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient