Centrální sterilizace chrudimské nemocnice zajišťuje bezpečí pacientů

Centrální sterilizace je tak trochu opomíjené pracoviště. Díky němu jsou ale všechny nástroje, které se v nemocnici používají při operacích, vyšetřeních či během ambulantních zákroků, sterilní a bezpečné.

„Sterilizuje se různými metodami: párou, plazmou a formaldehydem. U nás máme parní sterilizátory a jeden malý plazmový,“ upřesňuje Ľubica Pšenáková, staniční sestra centrální sterilizace v Chrudimské nemocnici. Nástroje ke sterilizaci přicházejí na příjem centrální sterilizace v průběhu celého dne. „Postupně sem chodí kontejnery s nástroji po operacích, kterých se tu provádí zhruba 10 denně. Ze zákrokových sálků k nám přiváží další nástroje kolem desáté a pak kolem čtrnácté hodiny. Během dne pak připravujeme například síťky pro laparoskopické operace kýly, které upravujeme do velikosti a tvaru, jak jej operatéři potřebují, nebo balíme a sterilizujeme gázové čtverce na oddělení a pro ambulantní provozy,“ říká Ivana Šnaidaufová, staniční sestra centrálních operačních sálů a sterilizace ve Svitavské nemocnici. Celý proces od příjmu nástrojů, mytí v mycích automatech, sterilizace až po jejich výdej zabere 3,5 až 4 hodiny.

Materiál se shromažďuje v přijímací místnosti, tzv. nečisté části, kde se zároveň vše eviduje do počítače. Nástroje se odtud vkládají do mycích automatů, ve kterých se dezinfikují, myjí a suší. Po ukončení mycího programu se nástroje v části určené k setování balí buď do jednotlivých obalů, nebo se setují na síta, kde je kompletní sada nástrojů pro konkrétní operační výkon. Během tohoto procesu projde každý nástroj pečlivou kontrolou sestry, která jej prohlédne, zjistí, jestli je nástroj dobře umytý, zkontroluje jeho funkčnost a umístí jej do obalu nebo síta. Pro každé operační oddělení existují setovací karty, které obsahují seznam nástrojů, jež do síta patří, a někdy i fotografii, aby pracovníci sterilizace věděli, jak mají být nástroje správně poskládané. „Správné umístění nástrojů je opravdu důležité. Když instrumentářka na operačním sále otevře síto, ví po paměti, kam má sáhnout pro nástroj, který si operatér vyžádá. Proto je důležité, aby byl na svém místě,“ doplňuje Ivana Šnaidaufová. Kontejnery i samostatně zabalené nástroje se pomocí zavážecího vozíku umístí do sterilizátoru, ve kterém proběhne samotná sterilizace. Teplotu i počet možných sterilizací před vyřazením nástroje určuje vždy jeho výrobce. „Na dočištění drobných nástrojů používáme ještě ultrazvuk, který funguje na principu kavitace. Je to jemný způsob, při kterém se nástroj nepoškodí a neotupí. Používáme ho například na dočištění jehliček, šroubků, dlažek a podobně,“ říká Ľubica Pšenáková.

Obaly i kontejnery jsou navrženy tak, aby v nich bylo možné nástroje uložené uvnitř sterilizovat (sterilizační medium projde přes obal), ale zároveň zabraňují možné kontaminaci nástrojů zvenčí při manipulaci s obalem po sterilizaci. Každý obal je také opatřen procesovými testy, které ukazují, zda dané balení prošlo sterilizací. Zatímco testovací proužek na obalu mění barvu, kontejnery s nástroji jsou opatřeny ochranou plombou, nebo mají důmyslnější pojistku – tzv. termoloc. Ten při působení tepla během sterilizace zablokuje otevírací mechanismus kontejneru.

Sterilizátor je stejně jako mycí automat prokládací. Z jedné strany se do něj vkládají nesterilní nástroje v obalu nebo kontejneru, na druhé straně se nachází aseptický prostor, do kterého mají přístup pouze zaměstnanci v ochranném oděvu, s rouškou a čepicí. Zde jsou nástroje rozdělovány buď na operační sály, a nebo do přepravních uzavíratelných boxů a odtud dále rozváženy po nemocnici nebo do místnosti, ze které se sterilizované nástroje distribuují na jednotlivá oddělení.

„Ve Svitavské nemocnici máme tak trochu unikátní propojení aseptické zóny s operačními sály. Kontejnery se sterilními nástroji tak můžeme hned převést k operačním sálům. Prostřednictvím úložné skříně je z jedné strany vložíme na polici, z druhé strany si je může hned převzít sálová sestra i během operace,“ vysvětlila Ivana Šnaidaufová.

Zaměstnanci centrální sterilizace musejí být převlečeni do pracovního oblečení a obuvi. „U mytí nástrojů je největší riziko infekce, takže tam používáme plášť, čepici i ústenku, rukavice a zástěru. Vytváří se zde aerosol, který by mohl roznášet bakterie po celém oddělení,“ upozorňuje Ľubica Pšenáková. Při odchodu i příchodu na oddělení se zaměstnanci centrální sterilizace převlékají, aby zamezili kontaminaci prostor oddělení. Nikdo z nich nesmí nosit při práci šperky na rukou, dámy navíc musejí oželit umělé a lakované nehty. Přípustné jsou jen nehty přirozeně upravené. „Vždy říkáme novému zaměstnanci, že když chrání sám sebe, chrání i pacienta,“ uzavírá Ľubica Pšenáková.

Kromě nemocničních provozů využívají služeb centrální sterilizace i externí ambulantní lékaři, pedikérky nebo kosmetičky.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.