100 tun odpadu se skrývalo v ruině v Nemocniční ulici v Novém Boru

Několikanásobně vyšší objem komunálního odpadu oproti předpokladu zbrzdil o více než měsíc dokončení demolice vybydlené ruiny v Nemocniční ulici v Novém Boru. Práce kromě samotného bourání domu zahrnují i roztřídění suti a odpadu a jejich odvezení na skládku.

„Kvůli bezpečnosti, kdy v objektu byly propadlé stropy a kdykoliv hrozilo jeho zřícení, se nemohl vyvézt odpad a pak teprve dům zbourat, ale musela nejprve proběhnout demolice, a teprve poté mohlo dojít k roztřídění odpadu,“ vysvětlil za odbor rozvoje města Lukáš Michvot.

Až samotná demolice tak odhalila, že se v domě a jeho okolí nacházelo neuvěřitelných zhruba 100 tun odpadu namísto předpokládaných 10 tun. To se promítlo do ceny vysoutěžené zakázky. „Vznikly vícepráce a museli jsme se zhotovitelem PB SCOM, s.r.o. jednat o výši jejich úhrady, po tuto dobu byly práce zastavené,“ řekl Lukáš Michvot s tím, že v polovině listopadu firma obnovila práce.

Odhadovanou cenu demolice 3,2 miliony korun se povedlo v otevřené soutěži snížit na 1,125 milionu korun. Vícepráce ji navýšily o 89 tisíc korun. Část z ceny za demolici pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

Polorozpadlý dům, plný odpadků a krys, dlouhodobě hyzdil část města poblíž internátu novoborské sklářské školy a domu seniorů. I přes riziko zřícení a opakovaná varování v něm přespávali lidé bez domova, tři z nich na to v minulosti doplatili životem. Město dům koupilo v loňském roce od soukromého vlastníka za 880 tisíc korun. „Je to cena za to, že tu již nikdo nezemře a že frekventovanou lokalitu s bytovou zástavbou vyčistíme od brownfieldu,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Po demolici město prostor zkultivuje a zahájí přípravy na výstavbu bytového domu. „Reagujeme tím na převis žádostí o městské byty. Ty by měly být o velikosti 2+1 a 1+1, o které je mezi žadateli největší zájem,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient