Search
Close this search box.

ZŠ Ohrada uspěla s projektem Učme se v zahradě

Navázat na dlouhodobý záměr, který spočíval v revitalizaci celé školní zahrady, si vzali za svůj pracovníci základní školy Ohrada. Jejich cílem je vybudovat příjemné venkovní prostředí, ve kterém budou děti i učitelé v přímém kontaktu s přírodou.

Už začátkem roku 2017 absolvovali nejrůznější kurzy a semináře, které zahrnovaly jak teoretickou, tak praktickou přípravu na plánování zahrad, jejich údržbu a efektivní organizaci práce na nich.

„Navázali jsme také spolupráci s organizacemi, které se zabývají environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním, které usilují o dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání,“ přiblížila ekonomická zástupkyně ředitele školy Ivana Šerá.

Zahrada bude podle ní sloužit pro výuku, pozorování a zahradničení a v době přestávek pro hru či odpočinek. Bude rozdělena do jednotlivých zón podle přírodních živlů (země, vzduch, oheň, voda), které se budou vzájemně prolínat. Tím, že se na zahradě vysadí nová zeleň a umístí se zde nové výukové prvky v přírodním stylu, vznikne tak nový prostor pro pohyb dětí při venkovním pobytu u budovy školy.

„Do plánování a přípravy tohoto projektu jsme zapojili pedagogické pracovníky a žáky naší školy. Zjišťovali jsme jejich potřeby, zájmy, představy o učebně v přírodě na školní zahradě. Informace byly podkladem pro paní architektku a vznikl tak první návrh, který se několikrát připomínkoval a upravoval, až vznikla konečná podoba naší výukové zahrady,“ řekla Ivana Šerá.

V červenci jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši téměř půl milionu korun, tedy 85 procent celkových nákladů, které dosáhnou bezmála 583 tisíc korun. „Tento projekt řeší zhruba polovinu výukové části venkovních pozemků v areálu naší školy,“ doplnila Ivana Šerá s tím, že s realizací se začne nejdříve o letních prázdninách 2019.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient