Znojemští radní představili své programové prohlášení

Radní města Znojma na svém dnešním zasedání podepsali programové prohlášení na období 2018 – 2022, které následně vedení města odpoledne představilo novinářům na tiskové konferenci. „Díky tomu, že jsme poměrně rychle vytvořili fungující a stabilní koalici, můžeme už teď představit programové prohlášení rady města. A začít naplno pracovat,“ uvedl na úvod starosta Jan Grois.
„Jak bylo zřejmé z volební kampaně, naší hlavní prioritou je dokončení posledních 752 metrů obchvatu, což je hlavní bod našeho programového prohlášení. Jedině obchvat totiž odkloní z centra města tisíce kamionů a aut, které tudy denně zbytečné projíždějí,“ řekl starosta Grois.

Obchvat ale není samozřejmě jedinou oblastí, které chce vedení města akcentovat. Programové prohlášení je proto rozděleno do 5 kruhů, a to ekonomika a správa města, výstavba, rekonstrukce a revitalizace, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví, sport, kultura a cestovní ruch a doprava a infrastruktura. Celkem program obsahuje 57 bodů.

„Jak jsem již avizoval, převzali jsme do něj i dobré myšlenky ostatních politických stran. Chceme pro ně získat podporu napříč politickým spektrem. A pokud bych měl vybrat ty nejdůležitější průřezové body z našeho programového prohlášení, tak je to zejména výstavba krytého bazénu, montované parkovací domy, revitalizace vnitrobloků sídlišť, revitalizace parků a zavedení městské autobusové dopravy pro děti do 15 let zdarma – od tohoto si slibujeme, že ulehčíme život mladým rodinám. Dále jsou to pak body investice do infrastruktury ve městě i v městských částech, nová strategie ve spolupráci s CzechInvestem pro přilákání investorů, zrušení poplatků za předzahrádky a změna systému odtahů tak, aby tolik finančně nezatěžovaly občany,“ vyjmenoval starosta Grois.

O dalších investicích hovořil místostarosta Jakub Malačka, který má tuto agendu na starost. „Chceme dokončit již rozjeté projekty, jako je vytvoření společensko-kulturního centra v tzv. Domečku nebo revitalizace staré školy v areálu Louckého kláštera v rámci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví. Chceme taky pokračovat v revitalizaci parků,“ vyjmenoval Malačka.

„Mou agendou jsou i prvky, které se týkají smart city a které se prolínají celým programovým prohlášením. Jsou to třeba inteligentní semafory, modelování dopravy, zlepšování komfortu městské hromadné dopravy, propojení systému parkovaní či rozšíření kamerového systému. Chceme také lepší digitalizaci úřadu, tj. zavést například elektronické vyřízení žádosti o předzahrádku, modernizovat webové stránky města či zavést specializované portály, které ulehčí občanům každodenní vyřizování věcí na úřadě. Zároveň budeme pokračovat v aktivním zapojování občanů do správy města, tj. budeme mj. pokračovat v participativním rozpočtování,“ shrnuje Malačka.

Některé priority v oblasti školství a sociálních službách představil místostarosta Jan Blaha. „Budeme pokračovat v podpoře programu Kolumbus a Psychologové do škol. Zavedeme univerzitu pro nejmenší tak, jak funguje v Brně projekt MjUNI, a zřídíme školní a vzdělávací portál města, na kterém budou všechny informace na jednom místě – na mysli mám prezentaci škol, servis pro rodiče i učitele, nabídku organizací participujících se školami a mnoho dalšího. U sociálních služeb se soustředíme na podporu těch služeb, které zajišťují péči o pacienta v jeho domácím prostředí. Vytvoříme také městský systém sociálního bydlení. Byty s nižším než tržním nájmem budou určeny začínajícím rodinám, matkám samoživitelkám a osamělým seniorů. Pro vytvoření systému sociálního bydlení se budeme snažit využít v maximální míře dotace z EU a ministerstev.“

Prioritní body ve sportu, kultuře a cestovním ruchu vyjmenoval místostarosta Karel Podzimek. „Z oblasti sportu chceme zavést výraznější a transparentnější podporu sportovních oddílů dětí do 18 let. A o víkendech otevřeme školní sportoviště pro širokou veřejnost. Chceme také zřídit sportovní portál města. Co se týče kultury, v daleko větší míře budeme využívat potencionál místních kulturních souborů a dotačně je budeme podporovat. Program Znojemského historického vinobraní, naší největší akce, chceme dál zkvalitňovat. V oblasti turismu budeme nadále podporovat činnosti spolku ZnojmoRegion. Chceme podpořit vznik prodejny regionálních produktů a produktů z partnerských měst. A všeobecně prohlubovat přeshraniční spolupráci, a to nejen v návaznosti na projekt Centra obnovy společného kulturního dědictví,“ uvedl Podzimek.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient