Search
Close this search box.

Zlínští radní schválili komise, bude jich celkem 13

Rada města Zlína schválila počet a složení většiny komisí, tedy svých poradních orgánů. Stejně jako v minulém volebním období jich bude celkem 13. Pracovat v nich bude vždy 11 členů, s výjimkou Komise tělovýchovy, mládeže a sportu, kde byl počet stanoven na 13. Na své schválení čeká ještě Komise výstavby a územního rozvoje, o jejím složení budou radní rozhodovat na svém příštím jednání.

Členy komisí nominovaly politické strany, které mají své zastoupení v zastupitelstvu města, bez ohledu na to, zda jsou součástí koalice či opozice. S výjimkou SPD. „Je potřeba, aby konstruktivní opozice měla dostatek informací, a proto je taková spolupráce pro mě samozřejmostí. Vůči hnutí SPD se již před volbami vymezilo více subjektů, ale hlavním problémem je jejich konfrontační až agresivní styl, který uplatňuje. Proto koalice aktuálně nenabídla zástupcům SPD žádné pozice,“ vysvětlil primátor Jiří Korec.

Přestože členy komisí Rady města Zlína nominovaly politické strany a hnutí, hlavním kritériem je odbornost a vztah oblasti, kterou má daná komise na starosti. Podmínkou nebylo ani členství v zastupitelstvu města.

Komise projednávají řadu materiálů, o kterých poté hlasují rada či zastupitelstvo města, a dává k nim doporučující stanoviska. Ta nejsou závazná, nicméně vždy k nim při svém rozhodování představitelé města přihlíží.

Seznam komisí Rady města Zlína pro volební období 2018 – 2022:
1/ Komise finanční a ekonomická
2/ Komise životního prostředí
3/ Komise strategického plánování
4/ Komise bytového hospodářství
5/ Komise výstavby a územního rozvoje
6/ Komise majetková
7/ Komise sociální a pro zdravotně postižené
8/ Komise dopravní
9/ Komise pro výchovu a vzdělávání
10/ Komise pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU
11/ Komise tělovýchovy, mládeže a sportu
12/ Kulturní komise
13/ Komise pro spolupráci města a státní památkové péče

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient