Search
Close this search box.

Zlínský kraj podpoří místní filmovou kancelář

Zlínský kraj i v letošním roce podpoří činnost filmové kanceláře ZLÍN FILM OFFICE. Podle hejtmana Jiřího Čunka je rozvoj audiovizuální tvorby v regionu jednou z oblastí, kterým se kraj chce věnovat. Mezi podporovatele kanceláře se letos připojilo i statutární město Zlín a opakovaně i Státní fond kinematografie. „Činnost filmové kanceláře vhodně doplňuje záměry Zlínského kraje. Proto jsme se rozhodli podpořit její aktivity ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v loňském roce,“ říká hejtman Jiří Čunek. „Máme za sebou také historicky první výzvu nového dotačního programu na podporu audiovizuální tvorby. Filmaři tedy nemůžou být na pochybách, že to s návratem na mapu filmového průmyslu myslíme vážně,“ dodává hejtman.

Filmaře i regionální filmovou kancelář letos finančně podpoří také statutární město Zlín. „Kromě toho, že se naše město zapojilo do projektu Filmová obec, založilo také vlastní Filmový fond. Letos z něj hodláme podpořit vznik scénářů, které mají vazbu na Zlín,“ popisuje Jiří Korec, náměstek primátora za oblast kultury. Podle výkonné ředitelky ZLÍN FILM OFFICE Magdalény Hladké, je podpora místních úřadů pro činnost kanceláře klíčová. „Filmaři dění v našem regionu sledují a vnímají, že služby kanceláře jdou ruku v ruce se vstřícností místních úřadů. Bez toho bychom nemohli štábům asistovat v takovém rozsahu, jak je tomu dnes. V této synergii vidím pro náš kraj velkou výhodu,“ uzavírá Magdaléna Hladká.

Filmová kancelář pro Zlínský kraj vznikla za pomoci národní kanceláře Czech Film Commission v prosinci 2016. Za dobu prvního roku fungování poskytla konzultace více než čtyřiceti filmovým projektům. Od roku 2017 je pověřena propagací Filmového fondu města Zlína a dotačního programu na podporu audiovizuální tvorby Zlínského kraje.

Filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE zahájila činnost k 1. prosinci 2016 pod záštitou neziskové organizace Regionálního filmového fondu z. s. Je podporována Zlínským krajem, statutárním městem Zlínem a Státním fondem kinematografie. Úzce spolupracuje se státní filmovou kanceláří Czech Film Commission. Hlavním cílem kanceláře je vrátit Zlínský kraj na mapu filmového průmyslu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient