Žena mořila své dluhy sociální dávkou, která měla sloužit na nové auto

Podezřelá žena poté, co jí byl jako zástupci oprávněné osoby přiznán a následně vyplacen na její účet příspěvek pro osoby se zdravotním postižením na zvláštní pomůcku ve výši 160 000 korun, takto získané finanční prostředky, v rozporu se sjednaným účelem jejich použití na nákup motorového vozidla, v lednu 2018 měla poukázat na bankovní účet insolvenční správkyně s vědomím, že peníze rozdělí mezi její věřitele, neboť v té době bylo vedeno u KS v Č.Budějovicích s podezřelou ženou insolvenční řízení. Na pokrytí dluhů podezřelé byla ze strany insolvenční správkyně použita pouze část těchto peněžních prostředků. Zbývající část byla oprávněné osobě vrácena, kdy tato si v říjnu 2018 za ně zakoupila osobní automobil. Podezřelá žena takto svým jednáním měla způsobit úřadu práce ČR škodu ve výši 86 160 korun.

V případě soudem uznané viny jí hrozí trest odnětí svobody jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient