Zdeněk Frydrych bude čestným občanem České Lípy

Na návrh vedení města zastupitelstvo rozhodlo udělit čestného občanství města Česká Lípa panu Zdeňku Frydrychovi, který se dožil významného životního jubilea – 80 let.

Pan Frydrych je přes 60 let u hasičů, je bývalým profesionálním hasičem a členem Sboru dobrovolných hasičů Česká Lípa.

V roce 1965 byl jedním z pěti členů, kteří položili základní kámen profesionálních hasičů v České Lípě a založili veřejný požární útvar. Profesionálním hasičem zůstal až do svého odchodu do důchodu v roce 1998. Je nositelem mnoha hasičských ocenění a vyznamenání. Jako profesionální hasič obdržel v roce 1979 od tehdejšího prezidenta vyznamenání za hrdinský čin, když při požáru Benziny odjel s hořící cisternou plnou nafty mimo areál, čímž zachránil mnoho lidských životů při případném výbuchu plných podzemních nádrží. Při této akci nebral ohled na svůj život, ani na svou rodinu, pouze se soustředil na svou práci a záchranu ostatních životů.

„K práci hasičů profesionálních i dobrovolných chovám velkou úctu. Příběh pana Frydrycha je nádherný, neježe byl hasičům zcela oddán, ale pro hasiče vychoval i své syny, v podstatě celá jeho rodina je hasičská. Ještě dnes se podílí na výchově dětských hasičů. Bude mi velkou ctí panu Frydrychovi předat čestné občanství našeho města a velmi se těším na setkání s ním,“ řekla starostka Romana Žatecká a místostarosta Juraj Raninec doplnil: „Patnáct let jsem pracoval u hasičského záchranného sboru a dobře vím, že pan Frydrych je v tomto oboru žijící legendou. Titul čestný občan našeho města bude předán do rukou člověka s velkým Č a chlapa s velkým CH.“

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz