Zastupitelstvo Mladé Boleslavi schválilo zřízení čtyř výborů

Zastupitelé Mladé Boleslavi na svém listopadovém zasedání schválili zřízení výborů, které fungují jako poradní orgán zastupitelstva. Na pravidelné tiskové konferenci o tom informoval první náměstek primátora Jiří Bouška.

Zastupitelé pro nadcházející volební období zřídili celkem čtyři výbory a zároveň zvolili jejich předsedy:

Výbor pro spolupráci se Škoda Auto a.s. a Okresní hospodářskou komorou, jehož předsedou byl zvolen Ing. Jiří Bouška (ANO+VpMB),

Výbor pro spolupráci s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, zdravotnickými zařízeními a ČLK, jehož předsedou byl zvolen MUDr. Richard Pabišta (ODS),

Výbor pro spolupráci s živnostníky a malými podnikateli, jehož předsedou byl zvolen Jan Nejman (ODS),

Výbor pro spolupráci se zahraničím, jehož předsedou byl zvolen Mgr. Svatopluk Kvaizar (STAN).

Zvoleni byli zároveň i místopředsedové jednotlivých výborů. Kromě těchto výborů má zastupitelstvo zákonnou povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, jejichž zřízení a volba předsedů proběhly již na ustavujícím zasedání zastupitelstva.

Zřízeny budou také komise rady města, kam nyní jednotlivé subjekty, zvolené do zastupitelstva nominují své kandidáty. Schválení komisí a jejich personální složení proběhne na příštím zasedání rady města.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient