Zastupitelé Vysokého Mýta schválili způsob prodeje stavebních parcel za bývalým pivovarem

„Mám radost, že máme schválený způsob a můžeme začít s prodejem. Dvanáct pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů půjde do veřejného losování. Osm parcel, na kterých budou stát řadové domy, bude prodáno jako celek jednomu kupujícímu, který vzejde z veřejné licitace,“ řekl starosta František Jiraský. Příprava prodeje pozemků probíhá současně s pokračující výstavbou infrastruktury, kterou provádí i financuje město Vysoké Mýto. V polovině května rada města projedná záměr a podrobné podmínky prodeje. Veřejné losování a licitace s účastí notáře se uskuteční v první polovině června a bezprostředně poté převody schválí zastupitelstvo města.

Spolu se způsobem schválilo zastupitelstvo další pravidla prodeje. Do losování je zařazeno 12 pozemků pro stavbu rodinných domů s kupní cenou 1 750 korun za 1 m2 včetně 21 % DPH. Nejmenší z parcel má výměru 641 m2 a největší 869 m2. Každý pozemek pro stavbu rodinného domu bude losován zvlášť. Veřejného losování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která se může do každého losování přihlásit pouze jednou a pokud bude vylosovaná, už se nemůže zúčastnit dalších losování. Zájemce, který se bude chtít losování zúčastnit, uhradí před losováním vratnou kauci ve výši 30 000 korun. Vylosovaným lidem bude zaplacená kauce odečtena od kupní ceny, ostatním se vrátí po losování. S prodejem pozemků jsou spojeny závazky kupujícího. Ten se ve smlouvě zaváže, že postaví rodinný dům podle Územního plánu města Vysokého Mýta a Územní studie pole za pivovarem – Vysoké Mýto – Peklovce – změna 2017. Kupující se také zaváže, že do té doby, než dojde k zapsání dokončené stavby do katastru nemovitostí, nepřevede koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby. Dále se kupující zaváže, že ukončí stavbu domu do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí a zajistí její zapsání do katastru nemovitostí. Další podmínka stanoví, že se kupující přihlásí v nově postaveném domě k trvalému pobytu. Splnění těchto povinnosti bude jištěno smluvní pokutou.

Vedle pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů bude město prodávat osm stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných řadových domů. Rozdíl je nejen ve způsobu prodeje, který se v případě řadových domů uskuteční veřejnou licitací, ale i v dalších podmínkách. Město prodá tyto pozemky pouze jako celek. Minimální kupní cena bude 1 750 korun za 1 m2 včetně 21 % DPH, tedy za všech osm pozemků minimálně celkem 3 596 250 korun. Také u veřejné licitace je třeba počítat s vratnou kaucí, která v tomto případě bude ve výši 250 000 korun. Jako kupující bude zastupitelstvu města doporučen uchazeč s nejvyšší nabídkou, který se prokáže referencí s vybudováním obdobného typu staveb. Závazky kupujícího jsou stejné jako v případě prodeje pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů.

„Budování infrastruktury pro první etapu výstavby rodinných domů jsme zahájili vloni na podzim. Nejprve jsme postavili kanalizaci a vodovod. Nyní finišujeme s plynovodem a přípojkami elektrické energie. Zbývá ještě dokončit výstavbu chodníků, komunikace a osvětlení. Infrastruktura přijde městský rozpočet na 17,4 milionů korun. Předání pozemků jejich novým vlastníkům proběhne pravděpodobně v září,“ dodal místostarosta Martin Krejza.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.