Zastupitelé Vsetína schválili peníze pro sociální oblasti

Do sociální oblasti ve Vsetíně půjde v příštím roce nejméně 8,2 milionů korun. Žádosti podalo celkem 24 žadatelů, kteří již nyní ví, s jakými finančními prostředky mohou na začátku roku 2019 počítat.

„Zastupitelstvo schválilo dotaci do sociální oblasti ve výši 8,2 milionů korun. Konkrétním žadatelům bylo rozděleno 7 413 500 korun. Zbývajících přes 780 tisíc rozdělí zastupitelé v průběhu roku 2019 podle aktuálních potřeb organizací“, uvedla místostarostka Simona Hlaváčová, která má sociální oblast ve své gesci. A dodala: “Díky prosincovým dotacím mohou neziskové organizace překlenout krizové období na začátku roku, kdy ještě nemají stěžejní dotace od státu“.

Do termínu uzávěrky v rámci Výzvy A, která je určena pro registrované sociální služby, podalo žádost 14 žadatelů pro celkem 35 registrovaných sociálních služeb. K podpoře byly vybrány všechny, včetně dvou nových: pobytové odlehčovací služby Trnková a domova pro seniory Vyhlídka. Mezi podpořenými organizacemi pro rok 2019 tak jsou například Charita Vsetín, Agarta, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Auxilium, NA CESTĚ, Letokruhy, Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Naděje Vsetín, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Domov Jitka nebo Elim Vsetín. Do Výzvy B, která je určena pro organizace vykonávající činnost v sociální oblasti, podalo žádost 10 organizací. Vzhledem ke splnění všech povinných náležitostí byly žádosti těchto organizací vybrány k podpoře.

„Pro rozdělení finančních prostředků pro registrované sociální služby jsme využili krajského modelu financování. Ve výši dotace jsme zohlednili objem práce, kterou poskytovatel služby poskytl lidem ze Vsetína. U pečovatelských služeb jsme zvýhodnili poskytování služby o víkendech a svátcích,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí Anna Blechová.

Návrhy rozdělení dotací pro obě výzvy na svém jednání projednala také Pracovní skupina Vsetín v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb a péče ORP Vsetín.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient