Search
Close this search box.

Zastupitelé schválili rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019

S celkovými příjmy 17,9 miliardy korun a výdaji 18,4 miliardy korun počítá rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019. Ve čtvrtek 13. prosince jej schválili krajští zastupitelé, když z celkového počtu 49 registrovaných hlasovalo 38 pro, proti nebyl žádný a 8 se zdrželo. Šest zastupitelů z celkového počtu 55 nebylo přítomno.

Z rozdílu mezi navrženými příjmy a výdaji vyplývá, že výsledkem je zhruba půlmiliardový schodek. „Jako dobří hospodáři pokryjeme tento schodek ze svých zdrojů, konkrétně z finančních rezerv z minulých let,“ zdůraznil náměstek hejtmanky pro finance Jaromír Novák.

Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 patří:

*Pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 – 2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, které jsou kvůli předfinancování uloženy na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje

*Finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje

*Finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje

*Obezřetnost při odhadování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní

*Eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2019, tak i v následujících letech 2020 a 2021, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti

Kraj nesplácí žádný úvěr a zároveň se snaží průběžně navyšovat fond rezerv

Největším balíkem v rámci celkových příjmů jsou příjmy ze sdílených daní, tedy příjmy, které jdou kraji ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní. Činí zhruba 6,4 miliardy korun, tedy 36 procent z celkových příjmů rozpočtu kraje na rok 2019. Meziročně jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2018 o 4,8 procenta.

Celkové výdaje ve výši 18,4 miliardy korun jsou rozčleněny na běžné a kapitálové, tedy investiční. Běžné výdaje, které lze obecně charakterizovat jako provozní, činí 14,1 miliardy.

Kapitálové výdaje pak činí 4,3 miliardy korun. „Rozhodující vliv na objem celkových investic má vlastní realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 – 2020. Tyto výdaje jsou navrženy pro rok 2019 v celkovém objemu 2,2 miliardy, což představuje více než 50 procent celkových kapitálových výdajů. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Významnou součástí také těchto výdajů pak tvoří dotační politika kraje,“ naznačil Novák.

Ten na závěr dodal, že kraj v současné době nesplácí žádný úvěr a zároveň se snaží průběžně navyšovat fond rezerv.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Průvodce nakupováním– na co si dát při nákupu oblečení pozor?

Chcete-li být letos in a v pohodlí, musíte si dát při nákupu oblečení, doplňků a obuvi pozor na několik zásadních věcí. Že netušíte, oč se jedná? Nezoufejte a pojďte se inspirovat společně s námi. Na následujících řádcích vám totiž dáme užitečné rady a tipy na to, jak při nákupech oblečení postupovat.

Jak na levnější software? Poradíme!

V dnešním digitálním věku, kdy software tvoří základní stavební kameny našich každodenních pracovních i osobních aktivit, se stává nákup softwarových licencí nezbytností. Jedním z nejvíce

Jak na perfektní stylovou snídani

Během svátečního období mnozí z nás hledají způsoby, jak překvapit a potěšit své hosty.  Perfektní designová snídaně, která kombinuje pohodlí domova s nádechem luxusu, je

Tvorba webových stránek: Webklient