Zastupitelé odsouhlasili Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017

(Aktualizováno před )

„Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky vyššímu plnění příjmové stránky rozpočtu (104,81 %) a také díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města – uspořeno 8,20 % schváleného rozpočtu. Jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2017 příznivý,“ uvedla, po jednání Zastupitelstva města Prostějova, primátorka Alena Rašková.

Z daňových příjmů se naplnily všechny sdílené daně. Nedaňové příjmy (nájemné, úroky, příjmy z poskytovaných služeb, sankční platby apod.) se naplnily na 105,61 % plánu.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 142,30 mil. Kč před zdaněním, 128,55 mil. Kč po zdanění.

Hospodaření města za rok 2017 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s. r. o., Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz