Search
Close this search box.

Zastupitelé odsouhlasili založení Nadačního fondu pro podporu nemocnice

Zastupitelé města na svém zasedání 8. března 2018 souhlasili se založením Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem (dále NF MN). Zároveň odsouhlasili zakládací listinu včetně peněžitého vkladu 20 tisíc Kč a jmenování členů správní a dozorčí rady.

Vznik NF MN, jehož účelem bude peněžitá a věcná podpora zdravotnického zařízení, inicioval starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. „Právě proto, že nemocnice není městská, ale je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, jsem hledal způsob, jak jí může město pomáhat. A toto je jedna z možností, jak lze opatřit finanční prostředky potřebné pro provoz nemocnice, nákup některé techniky nebo pro financování mezd či jiných složek platů. Tento formát se osvědčil například v Broumově,“ říká starosta Jan Jarolím.

Podle Miroslava Vávry, předsedy představenstva Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, je zřízení NF MN výrazem vztahu samosprávy k místní nemocnici. „Jeho existence zajistí potřebnou pomoc a zároveň kontrolu využití poskytnutých darů,“ podotýká Miroslav Vávra a pokračuje: „Dnes existuje a úspěšně funguje řada nadačních fondů zastřešených osobnostmi veřejného života nebo organizacemi, které podporují buď přímo potřebné pacienty, nebo zdravotnická zařízení zajišťující péči o určité skupiny hendikepovaných dětí nebo pacientů obecně. V každém případě se jedná o pomoc tam, kde stát nedokáže zajistit péči a podporu v potřebném rozsahu.“

Již v letech 2003 až 2007 měla královédvorská nemocnice sponzory z řad místních podnikatelů, kteří i opakovaně poskytli peněžní dary na pořízení potřebného vybavení. „Z předchozí praxe musím konstatovat, že jsme dary získané v minulosti od jednotlivých sponzorů použili na pořízení potřebné diagnostické techniky, kterou nebylo možné nakoupit z vlastních prostředků nemocnice. Sponzorům bylo použití finančních darů prokazatelně dokladováno. V tomto režimu by měl fungovat nadační fond,“ dodává Miroslav Vávra.

Ve správní radě NF MN zasednou místostarostka Alexandra Jiřičková, zastupitelé Jan Bém a Luděk Krýza a manažerka kvality nemocnice Eva Neumannová a správce nemocnice Jiří Schreiber, v dozorčí radě místostarosta Jan Helbich, zastupitelka Marta Staníková a ekonomka nemocnice Nataša Čeňková.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient