Search
Close this search box.

Zastupitelé města Pardubice dali stopku vyřešení situace kolem spalovny AVE

Pardubičtí zastupitelé dali definitivní stopku šanci vyřešit hrozbu obnovení činnosti spalovny odpadu společnosti AVE CZ v Rybitví. Nepřijali totiž materiál, na kterém kromě úředníků spolupracovala i renomovaná právní kancelář Havel & Partners. Materiál koncepčně řešil nejen nákup areálu spalovny, ale také její další využití tak, aby město nenakupovalo nepotřebný majetek. V souladu s hierarchií nakládání s odpady dle zákona o odpadech by mělo být primárně zvažováno využití areálu pro přetřídění komunálního odpadu, recyklaci odpadů nebo pro environmentálně víc šetrné energetické využití.

Konkrétně se mohlo jednat například o sběrný dvůr, dotřiďovací linku či vazbu na bioplynovou stanici, kooperací s prosazováním čistírny odpadních vod v těsném sousedství areálu. Předkladateli materiálu byli primátor Martin Charvát a zastupitel František Brendl.

Ze strategického pohledu je pro město Pardubice důležité mít k dispozici zázemí, kde by mohlo být v budoucnu realizováno zařízení pro nakládání s odpady v souladu s vývojem legislativy, změnami v oblasti nakládání se směsnými komunálními odpady a vývojem místních podmínek. Je vhodné toto řešit společně i s okolními obcemi a regionem. Případné nové zařízení pro nakládání s odpady by mohlo sloužit pro potřeby Pardubic a okolních obcí. Toto je jedna z cest jak si dlouhodobě udržet nezávislost v oblasti nakládání s odpady a být připraveni na vývoj nové legislativy a místních podmínek. Pro účely subjektu zajištujícího budoucí zpracování odpadů v areálu „spalovny“ bylo navrhováno využít společnost BČOV Pardubice a.s., v likvidaci. Společnost BČOV je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je město Pardubice.

„Cítím smutek a marnost. Někteří kolegové zmařili mnohaletou snahu a zájem obyvatel Pardubic zažehnat hrozbu obnovení činnosti spalovny. Přitom rozbor situace právní kanceláří jasně potvrzoval, že nákup spalovny i kompenzace podnikatelského záměru je jasným veřejným zájmem. Když obyvatelům kompenzujeme náklady na veřejnou dopravu, náklady na svoz odpadu, proč bychom jim nemohli zaplatit za čistý vzduch,“ emotivně komentuje výsledek hlasování primátor Martin Charvát. Ten také ocenil snahu a pomoc kolegy předkladatele, zastupitele Františka Brendla při jednáních se starosty okolních obcí. „Ani jeho emotivní proslov na přespříliš opatrné kolegy zastupitele nezapůsobil,“ posteskl si primátor Charvát.

Podle všeho tak definitivně zanikla šance na vyřešení situace kolem možnosti obnovení provozu spalovny. Jistou dávku nejistoty do celé záležitosti vneslo na začátku června rozhodnutí ministra životního prostředí, který zrušil negativní závazné stanovisko ministerstva ŽP ze dne 12. 9. 2016 na spalovnu nebezpečných odpadů společnosti AVE CZ. Ta dala městu jasný časový limit pro jednání, kterým je konec června.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient