Zastupitelé města dělili přebytek hospodaření

(Aktualizováno před )

Ostravští zastupitelé ve středu 20. června rozhodli o rozdělení volných zdrojů rozpočtu města ve výši téměř 451 milionů korun. Peněžní prostředky má Ostrava k dispozici díky úsporám v běžných výdajích a časovému posunu některých investičních akcí. Peněžní prostředky budou směřovat do čtyř základních oblastí – do speciálně zřízených fondů, městským obvodům, do sportovní oblasti a dopravy.

Přebytek hospodaření dosáhl výše 319 milionů korun a dalších 132 milionů tvoří volné finanční zdroje. Ty jsou tvořeny částkou 122 milionů korun z plánované rekonstrukce Domu kultury Poklad, které by letos nebyly na tento účel využity, a dalších 10 milionů korun bylo do přebytku převedeno ze sociální oblasti.

„Výsledkem hospodaření potvrzuje Ostrava skvělou ekonomickou kondici, a to, že náš tlak na snižování běžných výdajů i uvážlivé vynakládání finančních prostředků je správné. Potvrdila to také ratingová agentura Moody´s, která nám třetí rok po sobě zvýšila hodnocení na aktuální nejvyšší možné v České republice, A1 s pozitivním výhledem,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Městské obvody budou z účelových dotací nejčastěji opravovat chodníky a kanalizace, zateplovat a rekonstruovat budovy – především domovy pro seniory – a regenerovat sídliště. Celkově se takto proinvestuje bezmála 30 milionů korun.

Do oblasti sportu bude převedeno 92,06 milionu korun. Na dokončení druhé etapy in-line areálu U Cementárny to bude 34 milionů a 30,44 milionu korun bude poskytnuto na rekonstrukci střech a výměnu osvětlení zimního stadionu Sareza v Ostravě-Porubě. Téměř 11 milionů korun bude převedeno na další modernizaci sportovišť v Ostravě. Na podporu sportovních akcí, atletické soutěže IAAF Continental Cup 2018 a Mistrovství Evropy v softballe žen 2019 město rezervovalo částku 8,2 milionu korun.

Do oblasti dopravy bude přiděleno 57,5 milionu korun na kompenzaci Dopravnímu podniku za snížení cen tarifů dlouhodobých jízdenek žáků a studentů a na mzdy včetně navýšení počtu řidičů a asistentů dopravy.

„Ostrava finančně podporuje dlouhodobě podfinancovaný rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Do speciálně zřízeného fondu jsme na rekonstrukci stávajících objektů, výstavbu nových a modernizaci přístrojového vybavení za rok 2017 vložili 320 milionů korun. Nyní tuto částku navyšujeme o dalších 50 milionů. Do druhého speciálně zřízeného fondu, který je určen na vybudování nového koncertního sálu, bude z přebytku převedeno taktéž padesát milionů korun,“ řekla náměstkyně Iveta Vozňáková.

Kromě čtyř hlavních oblastí bude z přebytku vyčleněno 13,24 milionu korun na projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních na vybavení odborných učeben ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

Do oblasti kultury bude převedena částka 38,06 milionu korun na provoz Národního divadla moravskoslezského, Domu kultury města Ostravy, Domů kultury Akord a Poklad, Ostravských výstav a galerie moderního umění PLATO.

Kapitálový rozpočet byl posílen o částku 30,9 milionu korun na investice v dopravě a sociální oblasti. O částku 88,29 milionu korun budou navýšeny rezervy odborů investic a financí a rozpočtu, ze kterých budou mimo jiné spolufinancovány dotační projekty městských obvodů.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz