Zastupitelé mají zájem na dalším jednání ohledně Kounicova domu, městu hrozí, že o lokalitu přijde

Zastupitelé na svém posledním zasedání přerušili jednání o koupi Kounicova domu a uložili starostce jednat o dalším snížení ceny. „Upřímně říkám, že jsem z toho docela otrávená, ruina třetím rokem padá před očima, všem ten stav vadí, dosáhli jsme slevu z ceny stanovené odhadcem, máme představu, co by na tom místě mohlo být – a pořád je to pro některé málo. Přitom se už mohlo začít s rekonstrukcí, tedy pořídit statický posudek ruiny a jednat také o využití objektu s památkáři, připravovat povolení stavebních úprav, případně dalších stavebních prací podle záměru města s tímto objektem,“ říká starostka Romana Žatecká.

„Musíme si uvědomit, že odhad, který si město nechalo zpracovat, je na 6,9 milionů korun, a že na tuto hodnotu nebyla oceněna ruina Kounicova domu, ale právě ten rozsáhlý pozemek v centru města. My jsme dokázali s majiteli vyjednat snížení o dva miliony korun, a přesto nejsme schopni se v zastupitelstvu dohodnout. Ten, kdo mluví o koruně, o převodu zdarma apod. je snílek, nekoupíme my, koupí někdo jiný,“ dodává starostka s tím, že na radnici se byl již představit jeden zahraniční zájemce.

V případě, že město tento objekt nekoupí, reálně hrozí, že ztratí vliv na to, co na tomto pozemku bude v budoucnu stát.

„Handrkujeme se tu o další snížení ceny o částku, která v kontextu toho, co bude následná rekonstrukce stát, je marginální. Máme řešení, co s Kounicovým domem, vzhledem k jeho velikosti se jeví jako ideální ho skutečně dát dětem a přestavět ho pro potřeby Libertinu. Ten je v prostorách, které nestačí, vždyť Libertin dnes sdružuje na 2 000 dětí,“ upozorňuje místostarosta Juraj Raninec. „Na druhou stranu se tento týden ke mně objednal jeden ze zájemců o Kounicův dům, aby představil svůj záměr. Musíme si vybrat, zda chceme mít vliv, co na místě Kounicova domu bude a využít ho ve prospěch města, nebo ho nemít, a pak tam třeba někdo postaví nákupní centrum či parkovací dům,“ dodal Raninec.

Některé kroky Stavebního úřadu Česká Lípa ohledně Kounicova domu:

13. 5. 2015 Kounicův dům vyhořel
8/2015: Výzva vlastníkovi k zabezpečení objektu (opatření proti zatékání dešťové vody k sousedním společným zdem)
9/2015: Ověření funkčnosti při kontrolní prohlídce (opatření funkční)
2/2016: Statický posudek – zadán stavebním úřadem (výsledek – objekt je v době zpracování stabilní s to i včetně znaku Kouniců na nároží)
21. 6. 2016: Jednání SÚ s vlastníkem, domluveno podání žádosti o provedení prací na zachování či obnovu objektu na základě dokumentace, kterou vlastník má zpracovanou
14. 7. 2016: Zahájení správního řízení o opatřeních a ochraně kulturní památky (k tomu bylo vyžádáno stanovisko a vyjádření NPÚ)
9. 8. 2016: Kontrolní prohlídka (stav nezměněn)
26. 9. 2016: Rozhodnutí SÚ, úseku památkové péče o opatřeních a ochraně kulturní památky
– stabilizace koruny zdiva, zabednění okenních otvorů, zajištění kleneb, zastřešení objektu
9. 1. 2017: Kontrolní prohlídka na 27. 1. 2017 (účast: OTSM, ORMI, OD, Policie ČR, vlastník, SÚ) – zjištěno, že neprobíhají žádné práce, nedošlo k žádným dalším opatřením, zábrana proti zatékání je funkční
21. 4. 2017: Přestupek, uložení sankce – rozhodnutí, zaplaceno 18. 5. 2017
10/2017: Kontrolní prohlídka; prověření stavu, nejsou prováděna žádná další opatření, sdělení vlastníka o jednání s městem Česká Lípa o případném prodeji objektu
11/2017: Zahájení řízení o trvajícím přestupku
3/2018: Upozornění vlastníka objektu na nutnost provedení obnovy stříšky nad znakem, odstranění nestabilních částí říms; (9. 4. stříška nad erbem obnovena)
4/2018: Vydáno rozhodnutí o trvajícím přestupku, uložena sankce, dosud nenabylo právní moci.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.