Zastupitelé Duchcova schválili “penálové prázdniny” pro dlužníky

(Aktualizováno před )

Zastupitelstvo města dne 26.4.2018 schválilo postup – „Penálové prázdniny“, který umožní dlužníkům města prominutí úroků z prodlení vzniklých z důvodu nezaplacení dlužných částek. Předpokladem pro podání žádosti na prominutí úroků je, že dlužník uhradí vlastní dluh včetně nákladů, které při jeho vymáhání již vznikly. Postup si dlužník musí zvolit dle toho, v které fázi se jeho dluh nachází. Termín do kdy je možno požádat o prominutí úroků z prodlení byl stanoven do 31.12.2018. Bližší informace je možné získat na odboru místního hospodářství MÚ Duchcov.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz