Search
Close this search box.

Zástupci kraje a mateřských center upletli společný adventní věnec

Pravidelné předvánoční setkání zástupců Kraje Vysočina a mateřských center se v letošním roce neslo ve znamení adventního tvoření. Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk, prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu Daria Čapková a zástupkyně třinácti mateřských center z celé Vysočiny bilancovali spolupráci v letošním roce, prodiskutovali problémy své práci, představili plány v oblasti prorodinných služeb pro rok příští a společně vytvořili adventní věnec, který bude zdobit prostory krajského úřadu.

„Mateřská a rodinná centra mají na Vysočině dlouhou tradici a bez jejich fungování si realizaci rodinné politiky na místní úrovni neumím představit. Jsou místem, kde se potkávají rodiče s malými dětmi, mohou zde sdílet své problémy, pracovat na svém rozvoji a předcházet tak sociálnímu vyloučení,“ připomněl přínos center ve své řeči náměstek Pavel Franěk. I prezidentka Sítě pro rodinu, jež na Vysočině zastřešuje 35 rodinných a mateřských center, Rút Kolínská vyzvedla význam fungování center pro utváření komunitního života v obcích a jejich nezastupitelnou roli ve společnosti. Zástupkyně jednotlivých center představily rozsah své činnosti, zmínily problémy, které vidí především v malém zájmu ze strany veřejnosti o dobrovolnickou činnost v centech a shodly se, že podpora je důležitá nejenom z krajské úrovně, ale především z obce či regionu, pro které prorodinné aktivity realizují. V tomto přislíbil pomoc i náměstek Franěk, který plánuje zástupcům obcí zdůrazňovat význam rodinné a seniorské politiky a při její realizaci jim být nápomocen. Svou řeč každý z přítomných zakončil přivinutím větviček na adventní věnec, jež symbolizovalo vzájemnou spolupráci a podporu mezi krajem a mateřskými centry. V letošním roce Kraj Vysočina přispěl na provoz 24 center, jež požádaly o dotaci, celkovou částkou 463 000 Kč.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient