Žalobu kvůli bydlení krajský soud odmítl

(Aktualizováno před )

Nezajištěním adekvátního bydlení pro skupinu sedmi občanů z České Lípy se mělo město Ústí nad Labem dopustit nezákonného zásahu. Krajský soud v Ústí nad Labem jejich žalobu odmítl.

Žalobci se spolu s ostatními nájemníky museli vystěhovat z ubytovny Klíšská, protože jim skončila nájemní smlouva. V žalobě se domáhali, aby soud vyslovil, že se město dopustilo nezákonného zásahu a požadovali vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil městu povinnost zajistit žalobcům adekvátní náhradní ubytování od 30. června 2018.

V odůvodnění usnesení krajský soud uvedl, že žalobcům nesvědčí žádné veřejné subjektivní právo na zajištění bydlení, natož aby zajištění tohoto bydlení bylo povinností města. Nájemní vztah byl jasně definovanou smlouvou mezi pronajímatelkou a žalobci, město v tomto nájemním vztahu nijak nefigurovalo. To, že nájemní smlouva nebyla prodloužena, není vina města a z žádného ustanovení zákona o obcích nevyplývá, že by město mělo povinnost zajistit žalobcům ubytování, zvlášť když ani jeden ze žalobců není občanem Ústí nad Labem, ale jsou občany České Lípy.

Krajský soud také odmítl návrh této skupiny osob na zrušení opatření obecné povahy, kterým město Ústí nad Labem vyhlásilo tzv. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V těchto lokalitách nově příchozí nedostanou doplatek na bydlení. Soud v usnesení uvedl, že rozporované opatření obecné povahy se nijak přímo nedotýká ani jednoho z navrhovatelů. Ti jako občané České Lípy ani nebyli oprávněni takový návrh v Ústí nad Labem podat.

Proti oběma rozhodnutím lze podat kasační stížnost.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz