Search
Close this search box.

Zahradu Kaštanka ve Stromovce čeká revitalizace stromů

Kaštanka je areál přilehlý k objektu Šlechtovy restaurace, kde bývala zahrádka této kdysi velmi oblíbené restaurace. Pojmenován byl podle zde rostoucích kaštanů a nacházel se v něm litinový altán. Ten byl v rámci stávající rekonstrukce „Šlechtovky“ demontován a v renovované podobě bude opět na místo navrácen. Úpravy se nyní budou týkat i samotných kaštanů – jírovců maďalů. Celkem patnáct stromů bude podle dendrologických posudků a tahových zkoušek nutné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, poškození a nestabilitě pokácet. Hlavní město tak chce především předejít podobným tragédiím, jako například před lety při pádu stromu ve Zlíně. Po skončení stavebních prací zde budou vysazeny nové stromy.

Rozhodnutí o kácení vydaném odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy předcházelo zhodnocení aktuálního stavu stromů znaleckým ústavem Arbonet, s. r. o. A protože Kaštanka je součástí památkově chráněného krajinářského parku i vyjádření odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Na základě doložených hodnocení, včetně výsledků přístrojového měření, i ověření stavu dřevin vlastním specialistou, odbor ochrany prostředí došel k závěru, že vzhledem k celkově špatnému stavu a k budoucímu využití prostoru není možné zachování stromů. U všech – až na jeden, nejmladší, jehož stáří je odhadnuto na 40 – 60 let, se jedná o souběh několika podstatných statických defektů (zejména velmi nízká odolnost vůči zlomu kmenu a vůči vývratu z kořenů). Možný pád těchto stromů s možnými následky újmy na životě, zdraví či majetku je vážným důvodem ke kácení. A i nejméně poškozený kaštan by musel být v horizontu několika let pokácen.

Magistrátní odbor ochrany prostředí rovněž zvažoval estetickou i biologickou stránku porostu a dopad kácení. Vzhledem k tomu, že původně se jednalo o pravidelný rastr jírovců u Šlechtovy restaurace, mají stromy z estetického pohledu význam jako součást kompozičního celku, který je historicky daný. Ovšem současné stromy v Kaštance nejsou původní, nedochovalo se ani původní oplocení, Nová výsadba je navrhována podle dokumentace z roku 1855, což by mělo naopak estetickou stránku povýšit. Při kácení, které je nutné provést do konce března letošního roku (termín spadá do období vegetačního klidu a mimo dobu hnízdění ptactva) bude přítomen biologický dozor, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu živočichů vyskytujících se ve Stromovce, z nichž někteří využívají dutin stromů jako úkryt.

Za pokácené stromy bude jako kompenzace vysazen minimálně stejný počet jírovců maďalů. Výsadbu bude možné provést až po skončení stavebních prací na rekonstrukci Šlechtovy restaurace a jejího okolí, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro ujmutí nových stromů a jejich zdárný růst.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient