Search
Close this search box.

Začíná úprava křižovatek a přechodů na průtahu Vysokým Mýtem

Převzetím staveniště zahájil dodavatel stavby 6. srpna úpravu křižovatek a přechodů na silnici I/35 na průtahu Vysokým Mýtem, která je společným projektem města Vysokého Mýta a Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci úpravy křižovatek a přechodů dodavatel nejprve postupně uloží v chodnících podél silnice I/35 v ulicích Husova a Hradecká kabelové vedení veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (semaforů). Tyto práce bude provádět od 6. srpna po úsecích, vždy mezi nejbližšími křižovatkami. Uzavření chodníků bude označené dopravními značkami v místech, kde bude možné bezpečně přejít na protilehlý chodník. Rezidentům bude přístup umožněn. O případném omezení vjezdu na sousední pozemky bude dodavatel jejich vlastníky či uživatele informovat minimálně pět dní předem. Stavební úpravy na křižovatkách a přechodech na silnici I/35 začnou koncem srpna. Informace o jejich zahájení a případném dopravním omezení budou zveřejněny na městských webových stránkách.

S pardubickým Ředitelstvím silnic a dálnic město spolupracovalo už na zadání a zpracování projektové dokumentace a dohodlo se s ním i na realizaci. „Město zrealizuje signalizační zařízení a Ředitelství silnic a dálnic stavební úpravy křižovatek a přechodů a také obnovu povrchu silnice od Lidlu až za křižovatku s ulicí Gen. Svatoně. Spojili jsme se také při výběru dodavatele, což podstatně usnadní realizaci,“ řekl starosta František Jiraský. Veškeré úpravy budou stát 52,2 milionů korun, z toho signalizační zařízení přijde na 15 milionů korun. Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury pokryje městu 85 % uznatelných nákladů.

Křižovatky s Pražskou ulicí a u Lidlu budou osazeny světelným signalizačním zařízením, které bude sladěno se stávající světelně řízenou křižovatkou s ulicí Prokopa Velikého a vytvoří tzv. zelenou vlnu. Pro snadnější odbočení vlevo budou vybudovány úrovňové úpravy křižovatky s ulicí Gen. Svatoně. „Ve stadiu přípravy dokumentace jsme se s ŘSD dohodli, že k záměru přistoupí komplexně a do plánovaných úprav zahrneme kromě křižovatek také přechody pro chodce. I pro ně chceme zajistit bezpečný přechod přes „pětatřicítku“,“ sdělil místostarosta Martin Krejza. Přechody u autobusového nádraží a u bazénu budou řízeny semafory, a co je z hlediska bezpečí chodců podstatné, budou vysunutím chodníku do vozovky zkráceny na 7,5 m. Stávající přechod u Mýtnice se přesune o 26 m blíž k okružní křižovatce mezi Základní uměleckou školu a budovu bývalé střední obchodní školy. K posunu přechodu dojde rovněž v Jeronýmově ulici, aby oba přechody na sebe vzájemně navazovaly. Přechod přes pětatřicítku tak bude v tomto exponovaném místě výrazně kratší. Všechny přechody budou samozřejmě nasvíceny.

Po osazení světelné signalizace se zlepší podmínky pro průjezdy křižovatkami a zvýší se bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/35 v průtahu Vysokým Mýtem. Po nasvětlení přechodů se také zlepší bezpečnost chodců.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient