Search
Close this search box.

Začíná jaro, navštivte hradecké městské lesy

Ideální prostředí pro aktivní odpočinek nebo jen posezení v přírodě pro rodiny s dětmi, sportovce i hendikepované. Navíc snadno dostupné pěšky, na kole, autem nebo linkou MHD z centra města. To jsou královéhradecké městské lesy, unikátní prostor pro relaxaci obyvatel nebo návštěvníků východočeské metropole. S výměrou 3690 hektarů patří mezi největší obecní lesy u nás, ročně je navštíví 900 000 návštěvníků z celé České republiky.

Ideální prostředí pro aktivní odpočinek nebo jen posezení v přírodě pro rodiny s dětmi, sportovce i hendikepované. Navíc snadno dostupné pěšky, na kole, autem nebo linkou MHD z centra města. To jsou královéhradecké městské lesy, unikátní prostor pro relaxaci obyvatel nebo návštěvníků východočeské metropole. S výměrou 3690 hektarů patří mezi největší obecní lesy u nás, ročně je navštíví 900 000 návštěvníků z celé České republiky.

Z centra města se na okraj lesa dostanete šesti linkami městských autobusů. Přijíždíte-li z opačného směru, můžete své auto zaparkovat na čtyřech odstavných parkovištích na kraji lesa.

Lesy jsou dobře zpřístupněné hustou sítí lesních cest (300 km) propojených s městskými cyklostezkami. Základem je původní historické rozdělení lesa do téměř pravidelných čtverců (400 x 400 m). Šestnáct kilometrů lesních cest má dokonce jemný asfaltový povrch vhodný i pro in-line bruslení. Při značení tras se dbá na to, aby nedocházelo ke kolizím mezi cyklisty, pěšími nebo in-line bruslaři.

V lese se neztratíte. Na křižovatkách cest jsou již 200 let čtyřhranné kameny s čísly jednotlivých čtverců. Ty, které byly v minulosti poškozeny nebo zničeny, byly před třemi lety obnoveny. Čísla čtverců i další informace jsou zaneseny do turistické mapy městských lesů, kterou můžete zdarma získat ve třech informačních centrech ve městě, na magistrátu města a na ředitelství městských lesů. Interaktivní podobu mapy i verzi ke stažení najdete na internetových stránkách městských lesů.

V sezóně se můžete občerstvit ve třech stáncích s občerstvením s venkovním posezením pod korunami stromů. Pro zájemce o opékání a grilování je na bezpečných místech, většinou u lesních rybníků vybudováno šest ohnišť a čtyři altány s krytým ohništěm. V případě nepřízně počasí se mohou návštěvníci lesa ukrýt v dalších osmi altánech.

Velmi oblíbeným cílem výletníků jsou výběhy s divokými prasaty, jeleny sika Dybowského, daňky a muflony. Zvířata jsou na přítomnost lidí zvyklá. Kdo chce mít lepší výhled, může je pozorovat z vyhlídkové plošiny.

Dřevěné Rytířské hradiště je cílem nejmenších návštěvníků. Během roku se zde konají rytířská klání spojená s dobýváním hradiště, divadelní představení pro děti a různé soutěže. Podle knížek Pohádky z hradeckých lesů a Pohádky z hradeckých rybníků byla vybudována pohádková a vodnická stezka s dřevěnými sochami pohádkových bytostí. Pro větší děti a dospělé jsou zde tři naučné lesnické stezky (o lese a významu práce lesníka, stezka mrtvého dřeva a stezka funkcí lesa) a planetární stezka (model sluneční soustavy v měřítku 1:1 mld.). V lese můžete potkat rodiče s dětmi, jak podle knížky Pověsti z hradeckých lesů hledají místa, kde se pověsti odehrály. Místa jsou označena informačními tabulemi.

V lese jsou značené turistické, cyklistické i vozíčkářské trasy Klubu českých turistů, hipostezky a trasy pro běh na lyžích. V případě dostatečné sněhové pokrývky se v zimě lyžařské stopa upravuje. Pro zájemce o adrenalinový sjezd na terénních kolech je tu bike park. Do městských lesů zajíždí i turistický silniční vláček, využívaný zejména rodinami s dětmi a seniory. V hradeckých lesích můžete mít dokonce i svatební obřad. Management společnosti vám to umožní na třech místech.

Atraktivitu lesa zvyšují také lesní rybníky, studánky, drobné lesní loučky, pomníky, romantická zákoutí a schovávačky pro děti v dutinách kmenů.

Pro zvýšení estetiky lesa, ale i druhové pestrosti, se na vhodných místech hloubí tůně pro vodní živočichy a rostliny. Pro hmyz i jeho zvídavé pozorovatele vybudovali lesníci dva hmyzí hotely a broukoviště. Velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou je sběr hub a borůvek. Houby můžete sbírat po celé ploše lesa, borůvky bezmála na 300 ha. V přírodovědecky nejcennějších částech lesa byla vyhlášena chráněná území. Pět přírodních památek, jedna přírodní rezervace a čtyři evropsky významné lokality mají dohromady výměru 40 hektarů.

Vedle individuální návštěvnosti jsou lesy využívány i pro konání hromadných akcí. Jedná se o běžecké, cyklistické závody, závody v orientačním běhu, závody se psy, závody psích spřežení, turistické pochody a podobně. Ročně se jich koná kolem šedesáti a účastní se jich celkem 20 000 účastníků.K nejoblíbenějším patří Hradecký maraton a půlmaraton, závod psích spřežení Hradecký mid a závody v orientačním běhu. Tradiční akcí je Den lesní techniky, který se koná pravidelně počátkem října. Velmi oblíbené jsou sobotní podzimní výlovy lesních rybníků, při kterých si lidé mohou koupit nejen vylovenou rybu, ale ochutnat i smaženého kapra, pstruha či jiné rybí pochoutky.

I přes velkou návštěvnost dochází k případům zranění či jiným zdravotním problémům návštěvníků lesa výjimečně. Pro případ potřeby jsou v lese trvale vyznačeny tzv. body záchrany (rescue points). Je jich celkem 16 a vozidla integrovaného záchranného systému je mají zanesena ve své databázi.

Nadmořská výška lesního majetku se pohybuje mezi 227 a 290 m n. m. Maximální výškový rozdíl je tedy 63 m, avšak převážná část lesů leží na plošině v rozmezí 253 – 278 m n. m., což je střední stupeň starých říčních teras. Pleistocenní štěrkopísčité náplavy o mocnosti 1 až 15 m tvoří 81,9 % plochy majetku. Na svazích vystupuje na povrch podloží celé oblasti – křídové vápnité jílovce a slínovce (18,1 % plochy). Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8,5 – 9,0 °C, průměrné roční srážky v rozmezí 580 – 610 mm. Poměrně vysoká průměrná teplota, nízké srážky a z toho vyplývající výpar a převládající jihozápadní větry způsobují, že dřeviny jsou odkázány na vláhu spodní vody.

Na území městských lesů převažují jehličnany s 81,0 % z celkové plochy porostní půdy. Nejvyšší plošné zastoupení má borovice lesní (57,3 %), smrk ztepilý (20,7 %) a modřín opadavý (1,4 %). Z listnáčů (19,0 %) je významněji zastoupen dub zimní (4,9 %) a letní s 2,3 %, bříza bradavičnatá (3,3 %), olše lepkavá (2,6 %) a buk lesní s 1,3 %. Ze zbývajících listnatých dřevin žádná nepřesahuje 1,0 %. Průměrný věk porostů je 47 let. Z hlediska kategorizace lesů jsou lesy členěny na les zvláštního určení – lesy příměstské (97,7 %) a lesy hospodářské (2,3 %). Průměrné obmýtí je 113,4 let. Maximální celková decenální výše těžeb je 172 200 m3 b.k., což v přepočtu na 1 ha lesních pozemků představuje ročně 4,79 m3 b.k. Průměrná zásoba lesních porostů je 213 m3/ha, Přírůsty dosahují těchto hodnot: PMP 4,3 m3/ha, CPP je 6,7 m3/ha, CBP je 7,2 m3/ha.

Ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové provedly Městské lesy Hradec Králové a.s. sčítání návštěvníků lesa. Proběhlo jedenkrát měsíčně (šestkrát ve středu a šestkrát v sobotu) na předem vybraných dvaceti hlavních vstupech do lesa v období od května 2016 do dubna 2017. Pozorovatelé zaznamenávali údaje o návštěvnosti lesa do předem vytištěných evidenčních listů. V rámci každé hodiny (6oo – 659, 7oo – 759 …) byli návštěvníci lesa členěni podle druhu mobilní aktivity (chodec, běžec, in-line bruslař, cyklista, jinak) a podle pohlaví. Zvlášť byly zaznamenávány děti předškolního věku a psi. V lednu a únoru přibyla další zaznamenávaná aktivita, běžkaři. Na základě zaznamenaného počtu návštěvníků lesa byla vypočtena roční návštěvnost lesa 825 689 osob. Expertním odhadem bylo stanoveno, že 7 % návštěvníků lesa nebylo při sčítání zaznamenáno, neboť vstoupili do lesa před zahájením nebo po zahájení sčítání, nebo během sčítání, ale jinými vstupy. Při sčítání návštěvníků lesa, nebyly počítány osoby vjíždějící do lesa autem. V případě návštěvníků lesa se jednalo o samovýrobce palivového dřeva a myslivce. Samovýrobci navštívili les v období od května 2016 do dubna 2017 celkem 2544krát, myslivci celkem 14 200krát. Výpočet: 825 689 x 1,07 + 2544 + 14 200 = 900 231, zaokrouhleno 900 000. Celková roční návštěvnost činí tedy 900 000 návštěvníků, což při výměře lesa 3690,05 ha znamená 244 osob/ha/rok. Podíl mužů je 56 %, podíl žen 44 %. Největší návštěvnost je od května do října, viz graf 1. Městské lesy Hradec Králové jsou nejvíce navštěvovány cyklisty a chodci. Denní návštěvnost se pohybuje mezi 400 až 6800 návštěvníky. O víkendových dnech je vyšší než ve všední dny. Její průměrné hodnoty udává graf 2. Návštěvnost lesa se mění i v průběhu dne. Nejvíce návštěvníků vstoupilo do městských lesů mezi 13. a 19. hodinou.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient