Workshop „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“

Realizační tým projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje („KAP LK“) zve na setkání platformy „Rozvoj kompetencí“, které je zaměřeno na klíčové téma „Čtenářská gramotnost“. Na 7. prosince. 2018 je připraven workshop s názvem „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.

Dopolední část workshopu je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti pomocí komplexního vzdělávacího programu RWCT, který prostřednictvím praktických technik a metod pomáhá rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení. Propojování literatury a ostatních předmětů pomocí literárně kulturní mapy. V závěru zazní tipy na webové stránky s nabídkou nové literatury v young adult edici.

V druhé části dopoledního programu zazní také téma problematiky fake news a vyhledávání informací v souvislosti s podporou kritického myšlení. Ve stručnosti budou představeny výsledky výzkumu čtenářské gramotnosti v mezinárodním srovnání, dále budou prezentovány postoje studentů ke čtenářství na střední škole. Součástí tohoto bloku je praktická ukázka základních metod kritického myšlení, které vedou k podpoře nezávislého myšlení a hlubšímu porozumění literárnímu textu. Specifickou metodou práce s textem je „debata s autorem“, pro níž je typická promyšlená sada otázek, která pomáhá čtenáři při interpretaci textu.

Odpolední část workshopu bude zaměřena na propojování informací získaných napříč předměty. Součástí bloku bude praktická ukázka tvorby literárně kulturní mapy, doplněná metodikou práce s tímto specifickým formátem. Odpolední blok uzavře prezentace webových stránek zaměřených na představení novinek v literatuře orientované na čtenáře v adolescentním věku. Novinková young adult literatura se v četbě této věkové skupiny objevuje hlavně v posledních letech, její popularita však stále stoupá a tituly této edice si upevňují pozici v zájmové četbě mladých dospělých.

Připraveným programem provede zkušená lektorka: Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. Vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové (obor český jazyk a občanská nauka) a Západočeskou univerzitu v Plzni (obor vzdělávání v literárněvědné bohemistice). V současné době pracuje na Katedře českého jazyka a literatury PdF UHK. Profesně se zaměřuje na didaktiku literatury, literaturu pro děti a mládež a biblioterapii. Je autorkou nebo spoluautorkou publikací Biblioterapie (2017), O smyslu nesmyslu – Nonsens a česká pohádka (2016), Čtenářství v souvislostech (2013), Rozměry čtenářství (2012) a Kontexty čtenářství (2011).

Setkání se uskuteční v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, v přízemí (sál č. 111), a to od 10:00 do 15:00.

Program:

10:00 – 10:10 Zahájení a představení projektu KAP LK

10:10 – 11:30 Čtenářská gramotnost a její podpora formou RWCT metod a QtA otázek

11:30 – 12:15 Problematika fake news a vyhledávání informací v souvislosti s podporou kritického myšlení

12:15 – 12:40 Přestávka

12:40 – 14:00 Propojování literatury a ostatních předmětů pomocí literárně kulturní mapy

14:00 – 14:30 Webové stránky s nabídkou nové literatury v young adult edici

14:30 – 15.00 Dotazy

V případě zájmu můžete kontaktovat metodičku pro tuto platformu: monika.pittnerova@kraj-lbc.cz, a to nejpozději do středy 28. 11. 2018.

Scroll to Top
Web spravuje Webklient