Využití transil diod

Elektronická zařízení jsou dnes hojně využívána ve všech oblastech lidské činnosti. Jejich nedílnou součástí jsou prvky zajišťující jejich ochranu před nebezpečím, které představují elektrostatické vývoje a přepětí. Právě takový účel má prvek zvaný transil dioda.

Elektronická zařízení jsou dnes hojně využívána ve všech oblastech lidské činnosti. Jejich nedílnou součástí jsou prvky zajišťující jejich ochranu před nebezpečím, které představují elektrostatické vývoje a přepětí. Právě takový účel má prvek zvaný transil dioda.

Co je transil dioda

Označení transil dioda vzniklo z anglického „Transient voltage suppression diode“ (často je používána zkratka TVS dioda). Jedná se o ochranný polovodičový prvek zařazovaný do elektronických obvodů coby ochrana proti elektrostatickým výbojům a přepětí. Princip fungování TVS diody je podobný z zenerově diodě, přesto se v některých detailech liší.

Jak funguje transil dioda?

Každou transil diodu charakterizuje tzv. prahové napětí (někdy též průrazné napětí, anglicky breakdown voltage). Při napětích nižších než je to prahové se dioda v obvodu nikterak neuplatňuje. Změna nastává ve chvíli, kdy se napětí zvýší nad tuto hodnotu. Dioda v ten okamžik začíná plnit svojí ochranou funkci. 

Dojde k otevření diody (prochází proud vysoké intenzity) a napětí se tím sníží na hodnotu napětí prahového. Ve chvíli, kdy napětí opět klesne, se dioda opět zavře. Na rozdíl od zenerovy diody tak nedochází k přerušení vedení elektrického proudu. Pří významnějším přetížení dochází ke zkratu a dané elektronické zařízení je tak chráněno před poškozením.

V průběhu opravdu intenzivních nebo déletrvajících událostí spojených s přetížením může samozřejmě i v případě transil diody dojít k jejímu nevratnému poškození (konkrétně odpaření) a v takovém případě je samozřejmě výsledkem přerušení toku proudu obvodem.

Jednosměrná vs. obousměrná transil dioda

Transil dioda je dostupná ve dvou variantách, konkrétně jednosměrné a obousměrné. V prvním případě funguje TVS dioda jako prvek chránící obvod proti přepětí jedné polarity, v druhém případě toto omezení neplatí a dioda tak poskytuje i ochranu proti špatně aplikované polaritě.

Použití transil diod

Transil diody jsou běžnou součástí většiny moderních elektronických zařízení od počítačů či tiskáren přes komunikační zařízení až po lékařské přístroje. Na trhu je k dispozici celá řada transil diod různých výrobců a s různými parametry tak, aby bylo možné vybrat si takovou, která nejlépe odpovídá požadavkům na konkrétní aplikaci. Transil diody můžete najít na https://www.tme.eu/cz/katalog/transil-diody-obousmerne-smd_112802/ na webu TME.eu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.