Výstava Každá kapka v moři se počítá

(Aktualizováno před )

Výstava vybraných děl klientů denního stacionáře Stéblo, které vytvořili v rámci arteterapie s Magdalenou Westman.

Výstava potrvá do 11. 10. 2018

Kdy:
9.9.2018 10:00 – 9.9.2018
Kde:
v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši, Na Nábřeží 1650
Pořadatel akce:
Občanské sdružení Stéblo a Římskokatolická farnost Dobříš
Každá kapka v moři se počítá

Výstava Každá kapka v moři se počítá je výběrem esteticky nejzdařilejších výtvarných děl klientů denního stacionáře Stéblo v Boroticích (samozřejmě s ohledem na výstavní možnosti Pastoračního centra). Obrazy byly vytvořeny v rámci pravidelného arteterapeutického setkávání v průběhu let 2014 –2018.

Arteterapeutický akcent, původně zaměřený na proces tvorby, se po první veřejné výstavě v roce 2016 (Necháme to plout s vodou) přesunul. Klienti začali mít hlavní zájem o vystavování svých prací a veškerému našemu dalšímu umělecko-arteterapeutickému setkávání dominovala otázka, kdy už bude další výstava. Citelný posun v myšlení
a přístupu k tvorbě naznačil, jak důležité je pro klienty Stébla se veřejně prezentovat
a testovat, nakolik jsou veřejností přijímáni.

Vystavování obrazů v galeriích vyžaduje zvýšené soustředění během procesu tvorby
na estetickou stránku díla. V případě většiny klientů Stébla je třeba ke zmíněné estetické kvalitě více či méně dopomoci; instrukcí, dotažením dílka či naopak jeho včasným odebráním. Konečným produktem je pak výtvor autenticky zrcadlící neverbální dialog klient – arteterapeut, v němž má samozřejmě hlavní slovo klient.

Výstava Každá kapka v moři se počítá uzavírá jednu etapu mého arteterapeutického experimentu. S klienty Stébla jsem cíleně pracovala technikou inspirovanou tzv. smejvákem. Opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev
se postupně zjevují tvary a ty se doplňují.

Jsem přesvědčená, že každou lidskou tvořivost je třeba ocenit a když je navíc nositelkou krásy, tak ji i vystavit. Vše, co přispívá ke kultivaci etetického cítění, má svůj smysl. Jinými slovy Každá kapka v moři se počítá.

Magdalena Westman

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz