Vysoké Mýto získalo Odpadového Oskara

Už po čtvrté si zástupci Vysokého Mýta převzali v Senátu PČR ocenění Odpadový Oskar za nejnižší produkci směsného odpadu v Pardubickém kraji v kategorii měst nad 5 000 obyvatel. Úspěch je o to cennější, že Vysoké Mýto je zatím jediným městem v kraji, které se dopracovalo k produkci směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele a rok. A pod touto hranicí se drží už čtyři roky po sobě! Za opakovaným úspěchem stojí více než dvacetileté budování a vylepšování systému třídění odpadů, nekonečné hledání cest a hlavně vysvětlování, že třídit má smysl. Ovšem ani sebelepší systém by sám o sobě takového výsledku nedosáhl. Proto velké poděkování patří všem obyvatelům města, kteří třídění komunálního odpadů považují za samozřejmost.

Současně s Odpadovým Oskarem město v těchto dnech obdrželo certifikát tzv. environmentálního vyúčtování za rok 2017. Jsou v něm vyčísleny úspory elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody, které vznikly na základě recyklace 26 298,54 kg vysloužilého elektrozařízení odevzdaného ve Vysokém Mýtě. V druhém osvědčení, které město obdrželo, je vyčísleno, k jaké úspoře emisí došlo díky recyklaci a využití papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů vytříděných v minulém roce ve Vysokém Mýtě. Když se to přepočítalo, tak vyšlo, že Vysoké Mýto dosáhlo úspory 1 201,240 tun emisí CO2 a 22 085 658 MJ energie.

Ve zlepšování systému třídění komunálního odpadu bude město pokračovat i nadále. V částech města, kde bylo zavedeno tzv. třídění od prahu domu, se ukázalo, že domácnostem s nádobami na papír a plasty se daří třídit ještě lépe. Proto Technické služby podaly koncem února žádost o dotaci na pořízení nádob pro další část města. Kromě toho chtějí pořídit několik sběrných nádob na kov a na olej, které pak rozmístí po městě. Zda dotaci dostanou, se dozví koncem roku, a pokud vše půjde podle plánu, v příštím roce by nové nádoby mohly zamířit do dalších domácností.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.