Vyškov řeší problémy se stále přibývajícími auty

Radní a následně zastupitelé Vyškova vzali na vědomí důležitý dokument, který komplexně vyhodnocuje a navrhuje řešení dopravní situace ve městě. Generel dopravy města Vyškova zadal odbor dopravy po provedeném výběrovém řízení zpracovat autorizované firmě v oblasti dopravního inženýrství a plánování – ostravské společnosti Udimo. Představuje soubor kroků spjatých s dopravou ve městě pro nadcházející roky.

Zpracovaná dokumentace generelu navazuje a z části aktualizuje původní dokument vytvořený v roce 2003. „Obsahuje akce a investice, které jsou reálné, i ty, které si nedokážeme příliš představit. Některé z navrhovaných akcí a opatření se samozřejmě objeví v rozpočtu na příští roky. Pojmenovává dopravní problémy města, pokouší se zklidnit vybrané úseky a odstranit nebezpečná místa. Dopravní zátěž je rok od roku vyšší, proto jsme chtěli nový generel, pochopitelně je doplněný o nové lokality, které v průběhu několika let vznikly a generují motorovou dopravu. Samozřejmě si všímá i pěších a cyklistů,“ popsal starosta Vyškova Karel Goldemund.

Všechna navrhovaná opatření mají snížit intenzitu dopravy v centru města. Vedení radnice vnímá jako nejdůležitější body dostavbu krajské silniční sítě a omezení průjezdu nákladní dopravy městem. Podstatná je i roky plánovaná modernizace železniční tratě Brno – Přerov, konkrétně její zdvoukolejnění, což má zvýšit zájem o železniční přepravu.

Dopravní odborníci nabídli i zajímavé rozbory, například o zatížení křižovatek, které ukazují postupný nárůst dopravy. Nejmarkantnější je to u trojice křižovatek Brněnská-Nádražní, Brněnská-Purkyňova a Dukelská-Dvořákova, kdy každá představuje přes 20 tisíc vjezdů aut za 24 hodin. Oproti průzkumu z roku 2002 jde o jasný nárůst. Například u první zmiňované křižovatky se jedná o víc než 27 tisíc vjezdů aut za den. Před patnácti lety byl jejich počet pod dvacetitisícovou hranicí. „Určitě se budeme jednotlivými body zabývat. Generel navrhuje určitá řešení, z nichž některá odpovídají reálným technickým a finančním možnostem města,“ doplnil vyškovský místostarosta Břetislav Usnul.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak