Výměna dlažby v centru Vyškova končí. Překážek bylo hodně

Rozsáhlé práce na Masarykově náměstí rozdělené na dvě etapy v následujících týdnech skončí. Stavební zásahy přinesly majitelům nemovitostí, provozovatelům obchodů a samozřejmě obyvatelům i návštěvníkům Vyškova problémy. Odměnou je pro ně ovšem vyměněná dlažba a nová odpočinková plocha v Husově ulici. Pro plynaře potom nutná rekonstrukce plynovodní sítě, pro město a další vlastníky inženýrských sítí zase instalace velkého množství kabelových chrániček.

Na samém začátku stál záměr výměny plynovodů. Společnost innogy zahájila práce loni na jaře, město se snažilo úseky po plynařích kopírovat. „Od začátku šlo o vyvolanou investici. Sami od sebe bychom do oprav nešli. Když už ale mělo být náměstí odkryté, oslovili jsme další vlastníky inženýrských sítí, kteří si rovněž naplánovali své opravy a zásahy. Náměstí je tak nově prošpikované sítěmi, ale jsme pochopitelně rádi, že se nebude odkrývat několikrát, i když poslední měsíce byly pro mnohé náročné,“ uznal starosta Vyškova Karel Goldemund.

Vzhled náměstí byl z počátku 90. let minulého století. Ovšem forma předchozí zámkové dlažby se dnes už nevyrábí. Vedení městského úřadu proto zvolilo jiný vzor. Ačkoliv byly práce pečlivě naplánované, od začátku se dělníci potýkali s řadou překážek. Potíže se objevovaly v podobě základů původních staveb domů, pozůstatků předchozích konstrukcí původní komunikace nebo podzemních prostor, které bylo nutné stavebně zabezpečovat, inženýrských sítí, ke kterým se nikdo nehlásil, takže bylo nutné zjišťovat jejich funkčnost, vlastníka a postup, co s nimi dál.

Samostatnou kapitolou byla i komplikovaná komunikace s některými vlastníky domů skrze opravu nevyhovujících domovních přípojek. Mnozí neznali přesnou polohu vyústění přípojek, takže se složitě hledaly, i v letošním roce se pak objevovaly pozůstatky sklepení, které byly v kolizi s navrhovanou trasou podzemních sítí. „Vše jsme tedy museli operativně řešit. Předem jsme nevěděli, co pod dlažbou očekávat, takže město nemohlo coby objednavatel, následně projektant a logicky ani zhotovitel leccos tušit. Tak to prostě je,“ zdůraznil starosta Vyškova. Radní města tak před několika týdny schválili dodatek na základě žádosti zhotovitele, společnosti MRÓZEK a.s., o termínu dokončení z 30. září do 31. prosince. „Pevně ale věříme, že dláždění bude dokončeno začátkem listopadu, v souběhu jsou v řešení také nejrůznější vady a nedodělky,“ upřesnil vyškovský starosta.

Průtahy vedení města mrzí. Šlo nicméně o objektivní příčiny. „Kdybychom znali všechny překážky bránící plynulé výstavbě předem, bylo by snazší se na ně připravit a vyřešit je. Aktuálně nicméně vše směřuje do finále,“ ujistil starosta Goldemund.

Celková cena prací je přes 27 milionů korun.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak